JP GAS-RES d.o.o. Banja Luka

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Banja Luka
Adresa: Veselina Masleše br.20
Procenat: 0.00
Telefon: 051 229 970
Fax: 051 229 971
Email: info@gasres.com
Webstranica: https://www.gasres.com/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2017 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2016 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2015 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2014 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2013 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2012 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2011 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2010 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod
Izvještaj o radu i poslovanju za 2020. godinu 2020 Vlada RS 2021-06-10 125. sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o radu i poslovanju Preduzeća za gasne projekte "GAS-RES" d.o.o. Banja Luka za 2019.g. 2019 Vlada RS 2020-06-04 Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o radu i poslovanju Preduzeća za gasne projekte "GAS-RES" d.o.o. Banja Luka za 2018.g. 2018 Vlada RS 2019-05-10 Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o radu i poslovanju Preduzeća za gasne projekte "GAS-RES" d.o.o. Banja Luka za 2017.g. 2017 Vlada RS 2018-04-19 Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o radu i poslovanju Preduzeća za gasne projekte "GAS-RES" d.o.o. Banja Luka za 2016.g. 2016 Vlada RS 2017-05-11 Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o radu i poslovanju Preduzeća za gasne projekte "GAS-RES" d.o.o. Banja Luka za 2015.g. 2015 Vlada RS 2016-04-21 Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o radu i poslovanju Preduzeća za gasne projekte "GAS-RES" d.o.o. Banja Luka za 2014.g. 2014 Vlada RS 2015-05-06 Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o radu i poslovanju Preduzeća za gasne projekte "GAS-RES" d.o.o. Banja Luka za 2013.g. 2013 Vlada RS 2014-04-24 Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o radu i poslovanju Preduzeća za gasne projekte "GAS-RES" d.o.o. Banja Luka za 2012.g. 2012 Vlada RS 2013-04-24 Usvojeno - Utvrđeno