Parlamentarci/ke FBiH u Mostaru poručili da se javna preduzeća oslobode okova politike

by fer_urednik

Na nivou FBiH postoji 48 javnih preduzeća koja zapošljavaju najmanje 22.000 radnika, te koja imaju 4,2 milijarde KM poslovnih prihoda godišnje i 5,2 milijarde KM duga. – rezultati su istraživanja Centara civilnih inicijativa (CCI) kojim je obuhvaćeno poslovanje javnih preduzeća u nadležnosti FBiH u periodu od 2010. do 2019. godine.

Kada je riječ o javnim preduzećima na nivou FBiH, najveća ukupna dugovanja imaju: Elektroprivreda BiH sa zavisnim društvima (skoro 1, 2 milijarde KM), Autoceste FBiH (1 milijarda KM), Željeznice FBiH (771 milion KM), Ceste FBiH (475 miliona KM) te Elektroprivreda HZ HB (439 miliona KM). U isto vrijeme, najviše zaposlenih imaju: Elektroprivreda BiH sa zavisnim društvima (11.127 zaposlenih), BH Telecom (3.242 zaposlenih), Željeznice FBiH (3.102 zaposlena), RMU Banovići (2.910 zaposlenih) te BH Pošta (2.314 zaposlenih).

Snažan uticaj politike na zapošljavanje rukovodećih kadrova u javnim preduzećima, rezultira time da javna preduzeća najčešće djeluju u interesu stranke, umjesto u interesu društva. U periodu od 2010. do 2020. godine u 14 javnih preduzeća za koja su CCI prikupili podatke, poziciju direktora i direktorica je obnašalo 46 osoba, a za 78 % njih je utvrđena stranačka povezanost. Posebno zabrinjava podatak da je većina ovih direktora/ica imenovana u periodu kada je stranka ispred koje su imenovani bila dio vlasti u FBiH.

Zbog navedenog je formirana i radna grupa sa predstavnicima/ama zakonodavne vlasti na nivou Federacije BiH sa kojima su CCI u prethodnom periodu radili na izradi preporuka za oslobađanje javnih preduzeća od uticaja politike koje su predstavili na današnjoj konferenciji za medije u Mostaru.

Svjedoci smo da su javna preduzeća svih ovih prethodnih godina, ustvari, izborni plijen političkih stranaka i da su to mjesta gdje su one nekontrolirano zapošljavale svoje kadrove  i time narušavala rad javnih preduzeća do granica bankrota. Javna preduzeća je potrebno hitno depolitizirati kako bi se poboljšao njihov rad i efikasnost. – izjavila je Mara Đukić (DF), zastupnica Predstavničkog doma PFBiH.

Ispred Predstavničkog doma PFBiH medijima i javnosti se obratio i zastupnik Elvir Karajbić (SDP). Da bismo utvrdili da li neko preduzeće radi u interesu građana i građanki, s obzirom na to da se radi o resursima građana, a ne pojedinaca ili političkih stranaka, potrebno je da nadležne institucije za rad javnih preduzeća vrše kontrolu nad njihovim radom. – rekao je zastupnik Elvir Karajbić.

S obzirom na to da je Dom naroda PFBiH razmatrao 47 od 480 izvještaja o radu javnih preduzeća koji su trebali biti razmatrani, delegatkinja Doma naroda, Sandra Imširović (DF) se osvrnula na odgovornost u radu javnih preduzeća i nužnost razmatranja izvještaja o radu.

U praksi se na pozicije direktora i članova nadzornih odbora postavljaju nestručni i nekompetentni ljudi, zbog čega je neophodno povećati stepen odgovornosti javnih preduzeća. Nadam se da ću zajedno sa svojim kolegama iz Doma naroda uspjeti u tome da se na dnevnom redu sjednica nađe što više izvještaja o radu javnih preduzeća kako bi postojao adekvatan parlamentarni nadzor nad njihovim radom. – izjavila je Sandra Imširović (DF), delegatkinja Doma naroda PFBiH.

Ispred Doma naroda PFBiH, delegatkinja Mirela Trepanić-Grbešić (Naša stranka) je istaknula važnost toga da javna preduzeća građanima i građankama pružaju kvalitetne javne usluge.

Mi moramo dopustiti da se javna preduzeća razvijaju, a ne da propadaju, a propadaju zbog politika koje su umiješale svoje prste u njihov rad. Ukupna dugovanja premašuju dobit javnih preduzeća, a trebalo bi da posluju na način na koji bi građani i građanke bili ponosni zbog kvaliteta usluga koje pružaju. – istaknula je delegatkinja Mirela Trepanić-Grbešić.

Podsjećamo, članovi radne grupe za depolitizaciju javnih preduzeća na nivou FBiH su: zastupnica Elma Đogić (Laburistička stranka), zastupnica Mara Đukić (DF), zastupnik Elvir Karajbić (SDP) i zastupnik Safer Demirović (A-SDA) ispred Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, kao i delegatkinja Mirela Trepanić – Grbešić (Naša stranka), delegatkinja Sandra Imširović (DF), delegat Aner Žuljević (SDP) i Zvonko Marić (SBB) ispred Doma naroda Parlamenta Federacije BiH.

S ciljem dugoročnog rješavanja problema politizacije javnih preduzeća, CCI pozivaju parlamente na svim nivoima, da u što skorije vrijeme unaprijede legislativu koja uređuje ovu oblast, kako bi se zaustavio i spriječio uticaj političkih stranaka na javna preduzeća.

Povezane vijesti