Autor: Odgovorno | Foto: CCI

Konačno na dnevnom redu! Propisivanje obaveze razmatranja izvještaja javnih preduzeća iz nadležnosti Federacije BiH

by fer_urednik

Na 11. redovnoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH koja je zakazana za 28.05.2024. godine u 11 sati, kao jedna od tačaka dnevnog reda nalazi se i Zaključak o propisivanju obaveza razmatranja izvještaja javnih preduzeća iz nadležnosti Federacije BiH, čiji je je predlagač Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku.

Podsjećamo, Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku je na svojoj 18. sjednici donio zaključke koji su obećavajući u kontekstu poslovanja javnih preduzeća i rada na dugoročnom povećanju njihove efikasnosti. Naime, Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku je inicirao da Parlament Federacije BiH i Vlada Federacije BiH definišu obavezu godišnjeg razmatranja svih izvještaja o poslovanju javnih preduzeća u kojima udio u vlasništvu ima Federacija BiH.

Naime, ovaj Zaključak u direktnoj je vezi sa inicijativom koju su Centri civilnih inicijativa ranije uputili ka Predstavničkom domu, a koja se odnosi na propisivanje blagovremene obaveze godišnjeg razmatranja svih izvještaja o poslovanju javnih preduzeća od strane Parlamenta FBiH, koji dođu u parlamentarnu proceduru i koja su u nadležnosti institucija vlasti FBiH. Zastupnik Slaven Raguž je predložio da se ova Inicijativa razmatra na sjednici Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma, što se naposlijetku i desilo. Kako je ranije izjavio, javna preduzeća su vlasništvo poreznih obveznika, a ne izvršne vlasti, te smatra pod obaveznim da se o izvještajima javnih preduzeća redovno, svake godine diskutuje u Parlamentu.

Zaključak Odbora je tek prvi od seta neophodnih koraka kako bi se situacija vezana za javna preduzeća pokrenula sa trenutne, nezahvalne tačke, te je ovaj njihov potez obećavajući i pokazuje da ova bitna tema konačno dolazi da red. Iako je Zakonom o javnim preduzećima propisano da „Skupština podnosi općinskom vijeću, skupštini kantona, odnosno Parlamentu FBiH izvještaje o radu i poslovanju javnih preduzeća najmanje jednom godišnje“, što znači da su javna preduzeća zakonski u obavezi najmanje jednom godišnje dostavljati izvještaje Parlamentu, trenutna situacija u Predstavničkom domu je da se izvještaji o poslovanju razmatraju sa značajnim zakašnjenjem, čak i po nekoliko godina. Sve ovo ukazuje na apsurdnost procesa kontrole nad radom javnih preduzeća, i dovodi se u pitanje svrha razmatranja izvještaja koji su stari i po nekoliko godina, kada se ne može reagovati na uočene probleme zbog protoka vremena. Pored toga, ako se uzme u obzir podatak da u nadležnosti Federacije BiH postoji 48 javnih preduzeća koja zapošljavaju najmanje 22 000 radnika, te koja imaju preko 4,2 milijarde KM prihoda godišnje i 5,2 milijarde KM obaveza, potvrđuje se koliko je sektor javnih preduzeća velik i značajan, a trenutni nedostatak transparentnosti, nadzora i odgovornosti nedopustiv.

Krajnje je vrijeme da sve institucije zadužene za razmatranje izvještaja o poslovanju javnih preduzeća ozbiljno shvate svoju ulogu koju imaju u ovom jako značajnom procesu i počnu raditi na način da se zaista unaprijedi njihovo poslovanje. Pozivaju se zastupnici i zastupnice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH da usvoje Zaključak o propisivanju obaveza razmatranja izvještaja javnih preduzeća iz nadležnosti Federacije BiH i nastave rad na neophodnim reformama u sektoru javnih preduzeća.

Povezane vijesti