Autor: Odgovorno | Foto: vlada.ks.gov.ba

Skupština Kantona Sarajevo razmatrala izvještaje o poslovanju javnih preduzeća na nivou Kantona Sarajevo sa zakašnjenjem

by fer_urednik

Nastavlja se već ustaljena praksa u Skupštini Kantona Sarajevo, gdje su se u proteklim danima, u dva navrata, razmatrali izvještaji o poslovanju javnih preduzeća stari i po nekoliko godina.

Izvještaji koji su se razmatrali na nastavku 14. radne sjednice:

  • Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća “Veterinarska stanica” d.o.o. Sarajevo za 2021. godinu;
  • Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća “ZOI ‘84” Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo za 2022. godinu;
  • Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća „Poljoprivredno dobro Butmir” d.o.o. Sarajevo-Ilidža za 2022. godinu;

Sva tri izvještaja su usvojena od strane zastupnika i zastupnica, bez previše rasprave o njihovom sadržaju. Rasprava je obavljena samo za izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća „ZOI ‘84“ Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo, na kojoj se jedna od zastupnica, Admela Hodžić osvrnula i na sistematizaciju radnih mjesta, i naglasila da će na narednoj sjednici zaključkom ili inicijatovm tražiti da se u svakom narednom izvještaju o poslovanju javnih preduzeća predstavi radna organizacija, sektori, uposlenici, radna mjesta koje obavljaju, koeficijenti i stručna sprema, kako bi u svakom narednom izvještaju imali precizne podatke o uposlenicima. Na sjednici je ponovo ukazano da se izvještaji o poslovanju razmatraju kasno, i da je tu praksu potrebno promijeniti.

S druge strane, na nastavku 11. radne sjednice razmatran je Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo za 2022. godinu, i za razliku od prethodna tri izvještaja, o ovome se vodila iscrpna višesatna rasprava, nakon koje izvještaj nije usvojen. Postavlja se pitanje koji su sljedeći koraci, ko je odgovoran za razultate poslovanja i na koji način raditi na ispravljanju situacije koja je dovela do samog neusvajanja.

Bolji nadzor i kontrola nad radom javnih preduzeća su ključni preduslovi za unapređenje njihovog rada, naročito u domenu transparentnosti i odgovornosti. U tom kontekstu posebnu ulogu ima razmatranje godišnjih izvještaja o poslovanju javnog preduzeća koji bi trebao da sadrži pokazatelje o uspješnosti rada konkretnog preduzeća. Upravo ti pokazatelji su početna tačka za zastupnike i zastupnice, koji kroz raspoložive mehanizme mogu otvoriti raspravu, pozvati na odgovornost direktore javnih preduzeća, direktno od njih tražiti odgovore na pitanja i dodatna pojašnjenja, na kraju čega dolazi do usvajanja, odnosno neusvajanja izvještaja, s ciljem da se spriječi dalje loše poslovanje ili koriguje neodgovorno ponašanje odgovornih.

Činjenica da se sredinom 2024. godine razmatraju izvještaji iz 2021. i 2022. godine je apsurdna. Javna preduzeća se nalaze u sve većoj krizi a reakcije odgovornih institucija su sve samo ne blagovremene. Kako je moguće pristupiti rješavanju problema i raditi na unapređenju sektora javnih  preduzeća ako se o njihovom poslovanju raspravlja na osnovu informacija koje su stare nekoliko godina?

Krajnje je vrijeme da sve institucije zadužene za razmatranje izvještaja o poslovanju javnih preduzeća ozbiljno shvate svoju ulogu koju imaju u ovom jako značajnom procesu i počnu raditi na način da se zaista unaprijedi poslovanje javnih preduzeća.

Povezane vijesti