Autor: raport.ba | Foto: raport.ba

Donosimo spisak: Pogledajte plaće direktora i članova uprave javnih preduzeća u FBiH. Cifre su astronomske

by fer_urednik

Vlada FBiH zatražila je od svih javnih kompanija i institucija da im se dostave iznosi neto plata direktora i upravnih i nadzornih odbora, a do sada je dobila podatke za 49 kompanija.

Direktori javnih preduzeća i ustanova u FBiH ‘zarade’ i po pet-šest prosječnih neto plaća mjesečno, a da niko u suštini i ne zna zbog čega su im u jednoj od najsiromašnijih zemalja u Evropi tolika mjesečna primanja.

S tim podacima trebala bi se baviti Vlada FBiH koja je i zatražila od svih javnih kompanija i institucija da im se dostave iznosi neto plaća direktora i upravnih i nadzornih odbora.

Ovih dana u Vladu FBiH pristižu spiskovi s tim podacima, a neki od vrtoglavih iznosa sigurno iziskuju hitnu raspravu o tome jesu li direktori uistinu zaradili tolike plaće. Za sada su stigli podaci za 49 direktora i članova upravljačkih struktura u preduzećima čiji je vlasnik ili u kojem većinsko vlasništvo ima Vlada FBiH.

Loši rezultati, a direktorske plaće ‘skaču’

Prema spisku u koji je Raport imao uvid, pet prosječnih neto plaća u FBiH ili iznos od oko 6.300 KM mjesečno dobivaju direktori JP Elektroprivreda Sarajevo, Finansijsko-informatičke agencije, Lutrije BiH, Agencije za nadzor osiguranja FBiH, J.P. Međunarodnog aerodroma Sarajevo, JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo, JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar, D.D. BH Telekoma Sarajevo, Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, Union Banke, Fonda za zaštitu okoliša FBiH i JP Željeznice FBiH!

Jednu od najvećih plaća u FBiH ima direktor Privrednog društva Sarajevo osiguranje koja iznosi 7.800 KM.

Pet prosječnih neto plaća ‘običnog’ radnika dobiva i direktor Rudnika mrkog uglja Banovići. Iako taj rudnik grca u problemima, što je vidljivo i iz revizorskog izvještaja za prošlu godinu, za direktora očigledno nema krize.

I direktor J.P. Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar ima plaću u visini skoro pet prosječnih neto plaća u FBiH. a direktor Sarajevoputeva d.d. Sarajevo plaću od 5.418 KM .

Direktor Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, u 2022.godini imao je platu u visini 5.190,88 KM , dok mu je ove godine plata obračunavata u iznosu od 5.488,61 KM.

Dok za radnike nema rasta plaća srazmjerno rastu cijena i troškova života, vidljivo je da neki direktori u odnosu na prošlu godinu na ionako visoke plaće imaju u ovoj godini povišice i po 300-400 KM.

Plaću od 5.040 KM ima direktor Igmana u Konjicu.

Direktor preduzeća “Ceste” Mostar prima plaću u visini prosječne četiri i po plate što je također iznos koji premašuje pet hiljada KM. Skoro četiri prosječne neto plaće mjesečno dobiva i direktorica “Pretisa” Vogošća.

Uprkos izrazito lošim rezultatima rada što je vidljivo iz revizorskog izvještaja za prošlu godinu za Operatora – Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo, direktor ovog preduzeća je dobio povećanje plaće u 2023. godini koja iznosi 5.031,21 KM, dok je u 2022.godini iznosila 4.433,75 KM.

Direktor Tehničkog remontnog zavoda Hadžići d.d. Sarajevo prima na toj poziciji plaću u visini tri i po prosječne plaće što je iznos od oko 4.200 KM, a otprilike je tolika plaća i direktoru „Binasa“ u Bugojnu.

Direktor “Energoinvesta” mjesečnu plaću prima u iznosu od 4, 5 plaće što je iznos od 5.670 KM.

Nezaposlenost raste, za bolesne nema novca, ali direktori nadležnih ustanova dobro plaćeni

Direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom zbog „složenosti poslova“ prima platu u rasponu od 4.200 do 5.300 KM , a iznos od 5.000 KM mjesečno zarađuje direktor Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH Sarajevo.

Dok na biroima za zapošljavanje razni stručnjaci godinama čekaju zaposlenje,direktor Federalnog zavoda za zapošljavanje prima neto plaću u iznosu od oko 4.500 KM.

Direktor Agencije za vodno područje Jadranskog mora, ima plaću u iznosu od 3.300 KM, a direktor Agencije za bankarstvo 4.032 KM.

Posebnu plaću ima direktor Razvojne banke FBiH, a umjesto tačnog iznosa koji prima direktor navedeno je sljedeće: „Tromjesečni prosjek neto plaća svih uposlenika – bez Uprave, puta koeficijent „a kako je vidljivo iz tabele, saglasnost za takvu plaću direktoru je dao premijer FBiH, u ovom slučaju bivši čelnik Vlade FBiH Fadil Novalić.

I za direktora JP Ceste Federacije BiH vrši se poseban obračun i to koeficijent 4,9 množi se s prosječnom neto platom u FBiH u zadnja 3 mjeseca, pa se u ovom slučaju dođe do iznosa koji premašuje 6.100 KM koliko mjesečno dobiva direktor ovog preduzeća.

Direktor Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH ima plaću u iznosu od 3.500 KM, a direktor mostarskog ‘Aluminija’ ima plaću u iznosu od 3.100 KM.

Jasno je da u svakoj zemlji uzimajući u obzir nivo znanja, stručnosti, obrazovanja, menadžerskih sposobnosti i odgovornosti koju sa sobom nosi ta pozicija, direktori kompanija imaju veće plaće od radnika, međutim u BiH se direktorska fotelja često dodjeljuje kao “stranački plijen” i niko ne preispituje da li su visine plaća direktora u javnim kompanijama srazmjerni njihovom radu i rezultatima u tim preduzećima.

Stoga, za očekivati je da Vlada FBiH kada je već zatražila podatke o direktorskim plaćama, zatraži i konkretne i vidljive rezultate rada.

Treba napomenuti da je prosječna neto plaća u septembru prema Federalnom zavodu za statistiku iznosila 1.260 KM, a u augustu je bila i 1.281 KM, što znači da i iznosi plaća direktora variraju.

Povezane vijesti