Autor: bljesak.info | Foto: bljesak.info/Adobe Stock

Imenovani novi direktori

by fer_urednik

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija dala prethodnu suglasnost Skupštini gospodarskog društva Sarajevoputevi d.d. Sarajevo za imenovanje Tarika Bašovića i Semira Mešića za vršitelje dužnosti članova Nadzornog odbora do okončanja natječajne procedure, a najduže do tri mjeseca. Prije toga dana je prethodna suglasnost Skupštini ovog gospodarskog društva za razrješenje članova Nadzornog odbora uime državnog kapitala, prije isteka mandata.

Željeznice FBiH

Na prijedlog ovog ministarstva dana je prethodna suglasnost Nadzornom odboru Javnog poduzeća Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti članova Uprave ovog poduzeća, na period do dvanaest mjeseci odnosno do okončanja konkursne procedure, i to Enisa Džafića za v.d. generalnog direktora – predsjednika Uprave, Marija Kozine za v.d. izvršnog direktora za poslove željezničke infrastrukture, Zlatka Jelića za v.d. izvršnog direktora za ekonomske poslove, Ajdina Hrbata za v.d. izvršnog direktora za poslove razvoja i investicija, Eme Duran Živanović za v.d. izvršnog direktora za pravne i kadrovske poslove, te Adnana Kubata za v.d. izvršnog direktora za poslove željezničkog operatera. Prije toga data je prethodna suglasnost Nadzornom odboru ovog poduzeća za donošenje Odluke o razrješenju članova Uprave, prije isteka mandata zbog gubitka povjerenja većinskog vlasnika i neusvajanja izvještaja o poslovanju.

Ceste FBiH

Danas je na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija dana i prethodna suglasnost Skupštini Javnog poduzeća Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za imenovanje Danijela Nikolića, Nermina Bojčića, Nermina Jašarevića, Saida Kikića i Željka Petrovića za članove Nadzornog odbora na vremenski period od četiri godine. Prije toga dana je prethodna suglasnost Skupštini ovog poduzeća za razrješenje vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora, radi isteka mandata.

Binas d.d. Bugojno

Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije dana je prethodna suglasnost Nadzornom odboru Privrednog društva Binas d.d. Bugojno za donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti članova Uprave do okončanja konkursne procedure, a najduže do dvanaest mjeseci i to Abaza Manđuke za v.d. direktora, Alije Čolakhodžića za v.d. izvršnog direktora proizvodnje, te Ednija Kalebića za v.d. izvršnog direktora za ekonomiku, marketing i komercijalne poslove. Prije toga dana je prethodna suglasnost Nadzornom odboru ovog privrednog društva za donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave, radi isteka perioda na koji su imenovani.

Tehničko remontni zavod Hadžići

Dana je prethodna suglasnost Skupštini Privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići za imenovanje Rijada Bolobana i Adnana Frljka za vršitelje dužnosti članova Nadzornog odbora ovog gospodarskog društva uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca. Prije toga dana je prethodna suglasnost Skupštini ovog privrednog društva za razrješenje članova Nadzornog odbora uime državnog kapitala, radi neusvajanja godišnjeg izvještaja društva.

JP BH Pošta d.o.o.

Vlada Federacije BiH dala je prethodnu suglasnost Nadzornom odboru JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo za donošenje odluke o imenovanju vršioca dužnosti članova Uprave Društva do okončanja konkursne procedure, a najduže do dvanaest mjeseci i to Adis Šehić za v.d. generalnog direktora, Safet Trakić za v.d. izvršnog direktora za poštanski promet, Milan Tomas za v.d. izvršnog direktora za ekonomsko-financijske poslove, te Sanela Kovačević za v.d. izvršnog direktora sektora za razvoj i informacijske sisteme. Prije toga dana je prethodna suglasnost Nadzornom odboru ovog javnog poduzeća za donošenje odluke o razrješenju članova Uprave Društva, prije isteka mandata.

Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar

Danas je dana i prethodna suglasnost Skupštini Javnog poduzeća Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za imenovanje Alena Sejdinovića, Marije Buntić, Ante Vrdoljaka, Ćamila Ganibegovića i Alena Tucakovića za vršitelje dužnosti članova Nadzornog odbora, do okončanja natječajne procedure, a najduže do tri mjeseca. Prije toga dana je prethodna suglasnost Skupštini ovog javnog poduzeća za razrješenje članova Nadzornog odbora, prije isteka mandata. Doneseno je i Rješenje kojim se imenuje radna grupa za izradu Metodologije za izračun minimalne i prosječne potrošačke korpe u Federaciji BiH u sastavu Danijela Bujak Buzuk (predsjedavajuća i koordinatorica), Draženka Subašić, Merima Maslo, Medina Dudo i Hidajeta Čolović (članovi). Za jednog člana Upravnog odbora Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini – FIPA kojeg imenuje Vlada Federacije BiH privremeno se imenuje Admir Mujanović, na period najduže do tri mjeseca. Za sudjelovanje u radu i odlučivanju na predstojećim skupštinama privrednih društava danas su opunomoćeni Marinko Bošnjak (Energoinvest d.d. Sarajevo), Amadeo Mandić (Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo) i Sanela Milavić-Repak (BH Telecom d.d. Sarajevo).

Pročitajte više na: https://bljesak.info/gospodarstvo/posao/imenovani-novi-direktori/440771

Povezane vijesti