Autor: Odgovorno | Foto: predstavnickidom-pfbih.gov.ba/

Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku pozvao Predstavnički dom FBiH da definiše obavezu razmatranja izvještaja o poslovanju javnih preduzeća

by fer_urednik

Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH je na svojoj posljednjoj sjednici donio zaključke koji su obećavajući u kontekstu poslovanja javnih preduzeća i rada na dugoročnom povećanju njihove efikasnosti.

Naime, na 18. sjednici Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku,  jedna od tačaka dnevnog reda bila je i Zaključak o obavezi godišnjeg razmatranja svih Izvještaja o poslovanju javnih preduzeća u kojima udio u vlasništvu ima Federacija BiH, a na osnovu prijedloga Centara civilnih inicijativa (CCI).

Nakon uvodnog izlaganja predstavnika CCI-ja, koji su članove Odbora upoznali sa ovim prijedlogom, prisutni članovi Odbora, Admir Čavalić, Aner Žuljević, Kadrija Hodžić, Slaven Raguž i Alen Mujić, su obavili raspravu i jednoglasno donijeli sljedeće zaključke:

  • Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku traži od Parlamenta Federacije BiH i Vlade Federacije BiH da definišu obavezu godišnjeg razmatranja svih izvještaja o poslovanju javnih preduzeća u kojima udio u vlasništvu ima Federacija BiH.
  • Odbor će tražiti izjašnjenje Predstavničkog doma o ovom zaključku na prvoj sljedećoj sjednici te da se ovaj zaključak uvrsti kao tačka dnevnog reda u skladu s Poslovnikom Predstavničkog doma.

Aktivnija diskusija na temu razmatranja izvještaja o poslovanju javnih preduzeća počela je mjesec dana ranije, na posljednjoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, kada se raspravljalo i o prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Predstavničkog doma, koji, u  kontekstu javnih preduzeća i njihovog poslovanja, ima bitnu ulogu. Naime, CCI su ranije urgirali ka kolegiju Predstavničkog doma i klubovima predlagača da se prethodno dostavljena Inicijativa o propisivanju obaveznog razmatranja izvještaja o poslovanju javnih preduzeća na nivou Federacije BiH, uvrsti u prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika. Međutim, prema riječima zastupnika, s obzirom da se Odluka razmatra po skraćenom postupku, nije bilo mogućnosti da zastupnici ulažu amandmane na Poslovnik koji je izvan predložene Odluke. Iako nije bilo naznaka da postoji većinsko razumijevanje o potrebi sistemskog rješavanja postojećih problema u radu javnih preduzeća, pojedini zastupnici su iskoristili priliku da podrže CCI-jevu inicijativu i izraze primjedbe što ista nije bila uvrštena u Odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika.

Nakon sjednice, zastupnik Slaven Raguž je predložio da se ova Inicijativa razmatra na sjednici Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma, što se naposlijetku i desilo. Kako je ranije izjavio, javna preduzeća su vlasništvo poreznih obveznika, a ne izvršne vlasti, te smatra pod obaveznim da se o izvještajima javnih preduzeća redovno, svake godine diskutuje u Parlamentu.

Zaključak Odbora je tek prvi od seta neophodnih koraka kako bi se situacija vezana za javna preduzeća pokrenula sa trenutne, nezahvalne tačke, te je ovaj njihov potez obećavajući i pokazuje da ova bitna tema konačno dolazi da red.

Podsjećamo, bolji nadzor i kontrola nad radom javnih preduzeća su ključni preduslovi za unapređenje njihovog rada, naročito u domenu transparentnosti i odgovornosti. U tom kontekstu posebnu ulogu ima razmatranje godišnjih izvještaja o poslovanju javnih preduzeća i neophodnost sistemskih izmjena u cilju zakonskog regulisanja ove oblasti. Neophodno je ulaganje zajedničkih napora da se sistemski riješe postojeći problemi. Promjena u dugogodišnjoj praksi i blagovremeno razmatranje izvještaja o poslovanju bi dovelo do toga da se razgovara o aktuelnim problemima na osnovu čega bi se moglo na vrijeme djelovati u kontekstu poboljšanja poslovanja javnih preduzeća.

Krajnje je vrijeme da sve institucije zadužene za razmatranje izvještaja o poslovanju javnih preduzeća ozbiljno shvate svoju ulogu koju imaju u ovom jako značajnom procesu i počnu raditi na način da se zaista unaprijedi njihovo poslovanje.

Povezane vijesti