Preko milijardu KM duga: Ovih 10 javnih preduzeća su najveći dužnici

by fer_urednik

Poreska uprava Federacije Bosne i Hercegovine (PU FBiH) je objavila pregled poreskih obveznika sa iznosom duga po osnovu poreza, doprinosa, taksi i drugih naknada preko 50, 000 KM na dan 31.12.2021. Javna preduzeća u FBiH se ponovno ističu kao najveći dužnici. Od prvih deset kompanija na listi najvećih dužnika, javna preduzeća su zauzela devet pozicija na toj listi, a dug samo prvih deset javnih preduzeća sa liste prelazi preko jedne milijarde KM. Očigledno je da se trend stvaranja milionskih obaveza nastavlja u javnim preduzećima jer je kontrola nad poslovanjem javnih preduzeća ili mala ili nikakva, ili nema sankcija za loše poslovanje u javnim preduzećima.

Najveći dužnik je JP „Željeznice FBiH“, čiji je dug iznosio preko 188 miliona KM. Iza slijede zavisna društva JP „Elektroprivrede BiH“, na drugom mjestu je Rudnik mrkog uglja Zenica sa dugom od preko 155 miliona KM, a na trećem Rudnici Kreka iz Tuzle sa preko 124 miliona KM.

Četvrto mjesto je zauzelo KJKP „Gras“ sa preko 119 miliona duga.  Na određene pomake u uspostavi kontrole rada nad javnim preduzećima ukazuje zaključak Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom Kantona Sarajevo da će protiv 47 osoba u KJKP „Gras“ biti pokrenute krivične prijave za nesavjesno poslovanje, odnosno za neplaćanje poreza i doprinosa, PDV-a i obaveza po tužbama radnika.

Dalje na listi najvećih dužnika se nalaze još dva zavisna društva JP „Elektroprivrede BiH“. Peto mjesto zauzima RMU „Breza“ sa preko 113 miliona KM duga, a šesto mjesto RMU „Kakanj“ sa preko 82 miliona KM duga.

Na osmom mjestu se nalazi preduzeće u stečaju Hidrogradnja d.d. sa preko 66 miliona KM duga, na devetom JP „Autoceste Federacije BiH“ sa preko 61 milionom KM duga, iza kojeg na listi slijedi još jedno preduzeće u stečaju Željezara Zenica sa preko 52 miliona duga.

Dugogodišnjem problemu naplate dugova se ne nazire kraj te postaje sasvim normalno da preduzeća koja se finansiraju iz budžeta, bez problema zanemaruju svoje obaveze prema istom, a s druge strane prinudne naplate se odgađaju jer se ne mogu zatvoriti preduzeća koja su od javnog interesa ili jednostavno nisu likvidna.

Izvor: Pregled poreskih obveznika sa iznosom duga po osnovu poreza, doprinosa, taksi i drugih naknada preko 50, 000 KM na dan 31.12.2021.

Foto: PU FBiH

Povezane vijesti