Zbog kriminala u GRAS-u krivične prijave protiv 47 osoba, među njima i bivši ministri

by fer_urednik

Protiv 47 osoba bit će podignute krivične prijave za nesavjesno poslovanje u GRAS-u, zaključak je Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, saznaje Klix.ba.

On je, radeći po nalogu Vlade KS, uradio nadzor u GRAS-u, u kojem su sadržani podaci o tome koje su to osobe odgovorne za neplaćanje poreza i doprinosa, PDV-a, obaveza po tužbama radnika…

Među 47 imena nalazi se i pet bivših resornih ministara (Ljiljana Sakić, Mihajlo Krmpotić, Haris Lulić, Jusuf Bubica i Mujo Fišo), 18 članova nadzornih odbora te 24 izvršna ili generalna direktora, navodi se u informaciji dostavljenoj 21. decembra 2021.

Nakon izvršene detaljne analize cjelokupne dokumentacije u predmetnom slučaju, Ured je došao do podataka i saznanja koja ukazuju na postojanje indicija o eventualno počinjenim krivičnim djelima i mogućim počiniocima istih. Naime, postoji sumnja na sljedeće nepravilnosti:

 • da su članovi Uprave preduzeća u periodu od januara 2009. godine do decembra 2016. godine propustili da pravovremeno nalože isplatu poreznih obaveza i obaveza doprinosa utvrđenih Zakonom o porezu na dodatnu vrijednost BiH, Zakonom o porezu na dohodak Federacije BiH i Zakonom o doprinosima Federacije BiH, dok su članovi Nadzornog odbora istovremeno, u navedenom periodu, propustili vršiti dužnost nadzora nad poslovanjem preduzeća i radom uprave, a koja je normirana odredbama Zakona o javnim preduzećima Federacije BiH, Zakona o privrednim društvima Federacije BiH i u konačnici Statutom preduzeća;
 • da su članovi Uprave preduzeća 2006. godine pristupili kolektivnom ugovoru o pravima i obavezama poslodavca i zaposlenika u oblasti komunalne privrede Kantona Sarajevo, koji je zaključen na period od 4 godine, a da prethodno nisu izvršili finansijsku procjenu njegovog utjecaja na likvidnost preduzeća, niti su planirali dodatna finansijska sredstva koja su bila potrebna za uvećanje plata po osnovu prava iz kolektivnog ugovora, niti su planirali sredstva za slučaj eventualnih tužbi zaposlenika u skladu s kolektivnim ugovorom, iako im pritom nije mogla ostati nepoznata činjenica da provođenje ovog kolektivnog ugovora iziskuje značajnija finansijska sredstva i neophodnu finansijsku podršku vlasnika preduzeća (Kanton Sarajevo), kao i činjenica da stupanjem na snagu kolektivnog ugovora zaposlenici u budućnosti neće moći ostvarivati manje prava od prava koja su im garantovana tim kolektivnim ugovorom;
  • da članovi Uprave preduzeća u periodu koji je nastupio nakon pristupanja kolektivnom ugovoru o pravima i obavezama poslodavca i zaposlenika u oblasti komunalne privrede Kantona Sarajevo (a nakon što su 2009. godine počeli pristizati tužbeni zahtjevi zaposlenika, koji su bili zasnovani na razlici plata i drugih naknada iz radnog odnosa, koje im GRAS nije bio u mogućnosti isplaćivati u skladu s kolektivnim ugovorom), nisu iskoristili mogućnost ostavljenu u članu 105. Kolektivnog ugovora, (u kojoj je utvrden izuzetak da u slučaju kada poslodavac ne može osigurati isplatu plata u skladu sa članom 42. i 43. Kolektivnog ugovora plate zaposlenika se utvrđuju korekcijom vrijednosti koeficijanta grupe složenosti poslova na bazi materijalnih mogućnosti preduzeća, a uz prethodnu saglasnost ugovornih strana), niti su poduzimali aktivnosti u vezi s rokom važenja ovog kolektivnog ugovora, koji je prestao važiti tek 2016. godine, unatoč činjenici da je bio zaključen na 4 godine i da je po tome trebao prestati da važi 2010. godine, dok su članovi Nadzornog odbora istovremeno, u navedenom vremenskom periodu, propustili vršiti dužnost nadzora nad poslovanjem preduzeća i radom Uprave, te nisu poduzeli adekvatne aktivnosti s ciljem sprečavanja štetnih posljedica, koje je po preduzeće prouzrokovao navedeni kolektivni ugovor;
  • da su članovi Uprave preduzeća u periodu od januara 2009. godine do decembra 2016. godine, nestručnim i neracionalnim poslovnim odlukama u segmentu javnih nabavki i zapošljavanja, u oblasti finansijskog poslovanja te oblasti upravljanja zalihama i skladišnog poslovanja, očito nesavjesno poslovali, dok su članovi Nadzornog odbora istovremeno, u navedenom periodu, propustili vršiti dužnost nadzora nad poslovanjem preduzeća i radom uprave… Naime, radi se o ukupno 19 postupaka javnih nabavki koji su bili predmet analize i u kojima su utvrdene nepravilnosti koje se odnose na nepostupanje po odredbama Zakona o javnim nabavakma u BiH i podzakonskim aktima koji su izrađeni na osnovu ovog zakona.
  • da su resorni ministri saobraćaja u Vladi Kantona Sarajevo, koji su obnašali tu funkciju u vremenskom periodu od 2006. godine (kada je potpisan kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavca i zaposlenika u oblasti komunalne privrede Kantona Sarajevo) pa sve do 2016. godine (kada je kolektivni ugovor prestao da važi), propustili poduzeti aktivnosti koje su mogli poduzeti kao ugovor strana, na osnovu člana 103. Kolektivnog ugovora (4 kojem je navedeno da je svaka strana Kolektivnog ugovora ovlaštena predložiti njegove izmjene i dopune), iako im nije mogla ostati nepoznata činjenica da navedeni Kolektivni ugovor ima negativan utjecaj na likvidnost preduzeća GRAS.

  Kažu kako u skladu s potpisanim Sporazumom o saradnji između Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, a s ciljem izrade i podnošenja krivične prijave, o svemu navedenom je upoznat Šef Odjela za privredni kriminalitet i korupciju predmetnog Tužilaštva, prilikom čega je Ured od Tužilaštva dobio određene upute i sugestije, na osnovu kojih ured trenutno radi na prikupljanju određenih dodatnih podataka i dokumentacije, a sve radi poboljšanja kvaliteta i formata krivične prijave.

  Izvor: Klix.ba

Povezane vijesti