Autor: Urednik | Foto: Urednik

10 najzanimljivijih preporuka koje su revizori ove godine dali javnim preduzećima u Federaciji BiH

by fer_urednik

Prošle godine je 21 javno preduzeće u Federaciji BiH bilo predmet javne revizije, o čemu je portal odgovorno.ba ranije pisao. U pitanju su sljedeća javna preduzeća:

 

S obzirom na to da je jedan od ciljeva revizije utvrđivanje namjenskog utroška sredstava tačnije javnog novca, zabrinjavajući je podatak da je kod svih revidiranih javnih preduzeća u ovoj godini pronađen veliki broj nepravilnosti u radu i utrošku javnog novca. Naime, Ured za reviziju institucija u FBiH je za 21 revidirano javno preduzeće dao ukupno 377 preporuka za efikasnije prevazilaženje uočenih nepravilnosti.

Javna preduzeća značajno utiču na poboljšanje kvaliteta života građana i zbog toga je od izuzetnog značaja da javni novac troše efikasno i transparentno te da sve uočene nepravilnosti što prije otklone. To dosada nije bila praksa o čemu govori podatak da je preko 21% preporuka iz ove godine već dato u ranijim revizorskim izvještajima, ali te nepravilnosti javna preduzeća nisu do sada otklonila.

Najzanimljivije preporuke za javna preduzeća

Od 377 preporuka donosimo 10 najzanimljivijih preporuka koje su revizori dali javnim preduzećima:

  1. Dodijeljena grant sredstva iz Budžeta FBiH evidentirati u periodu na koji se odnose i koristiti ih za namjene za koje su utvrđene i o utrošku sredstava izvještavati resorno ministarstvo u skladu sa sklopljenim Ugovorom.
  2. U saradnji sa nadležnim organima regulisati obaveze po kreditu EBRD 31788 regionalni program razvoja cesta, s ciljem povrata sredstava u iznosu od 15.000.000 KM
  3. Poduzeti aktivnosti na realizaciji ugovorenih projekata za koje su primljena sredstva.
  4. Inicirati pravovremeno usvajanje Plana poslovanja budući da on predstavlja osnovu aktivnosti za period za koji je donesen, kako ne bi dolazilo do kašnjenja projekata i postupaka javnih nabavki.
  5. Zapošljavanje vršiti putem javnog oglašavanja, sukladno Uredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo.
  6. Preispitati opravdanost zaključivanja ugovora o djelu za poslove koji čine redovnu djelatnost Društva.
  7. Učiniti javno dostupnim informacije o poslovanju, s ciljem dostupnosti i uvida javnosti u rad i trošenje javnih sredstava sukladno Zakonu o javnim poduzećima u FBiH.
  8. Potrebno je da Nadzorni odbor provede konkursnu proceduru i izvrši imenovanje izvršnog direktora Društva u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima u FBiH i Statutom Društva.
  9. Potrebno je da se za sva prekoračenja dozvoljenih limita za korištenje službenih mobilnih telefona vrši obustava od plaća zaposlenicima koji su prekoračili limite, u skladu s Odlukom o dozvoljenom i priznatom ograničenju.
  10. Internim aktom urediti procedure korištenja motornih vozila i normative potrošnje goriva.

Podsjećamo, na probleme u javnim preduzećima ukazuju i organizacije iz nevladinog sektora, između ostalog i Centri civilnih inicijativa koji ukazuju na neophodnost jačanja sektora javnih preduzeća te su identifikovali ključne oblasti za unapređenje njihovog rada. U skladu sa tim definisali su set preporuka za poboljšanje stanja koje se, između ostalog, odnose na izmjene i dopune Zakona o javnim preduzećima kao i unapređenje parlamentarnih procedura kojima bi se omogućilo transparentnije poslovanje, povećao stepen kontrole nad poslovanjem javnih preduzeća kao i stepen odgovornosti za rezultate poslovanja.

Povezane vijesti