Ministar Denis Lasić dostavio odgovore nakon Foruma „Boljim nadzorom do efikasnijih javnih preduzeća: JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar”

by fer_urednik

Nakon foruma u Mostaru, održanog 15. Septembra 2022., na temu mogućih rješenja za unapređenje poslovanja javnih preduzeća, na kojem su učešće uzeli Jadranko Puljić, pomoćnik ministra cestovne infrastrukture u Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija, Elmedin Voloder, direktor JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, te Hatidža Jahić, profesorica na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Centri civilnih inicijativa (CCI) su zaprimili odgovore na pitanja koja su postavljali građani, a na koja se nije odgovorilo tokom trajanja Foruma.

Upućena pitanja i zaprimljene odgovore, koje je pružio ministar Denis Lasić, ispred Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, prenosimo u nastavku:

 

Pitanje: Kada će se rekonstruisati putevi prema planinama? (Travnik i Vlašić)

Odgovor: Radi se o regionalnoj cesti koja nije u nadležnosti JP Ceste FbiH d.o.o. Sarajevo, već je u nadležnosti Ministarstva gospodarstva/privrede Srednjo-bosanskog kantona.

 

Pitanje: Da li će se putevi u FBiH osigurati od odrona?

Odgovor: JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo svake godine u skladu sa raspoloživim sredstvima izdvaja sredstva za navedenu namjenu. U prethodnom periodu je realizovan velik broj projekata koji podrazumijeva osiguranje kosina na kritičnim lokacijama.

 

Pitanje: Da li će neko odgovarati za nerealizovanje plana gradnje autoputa u FBiH?

Odgovor: Projekat Koridora Vc uključuje niz pratećih objekata, poput odmorišta, tunela, petlji, mostova, vijadukata i naplatnih mjesta. Gradnja tzv. lakih dionica je završena te sada slijede vrlo zahtjevni projekti na teškom terenu, među kojima je probijanje tunela Prenj koji je svakako najteži izazov. Aktualna uprava JP Autoceste FBiH od svojeg dolaska jasno je utvrdila smjernice svoga djelovanja koje imaju za cilj ubrzati izgradnju autoceste i u svrhu toga poduzimaju se svi neophodni koraci kako bi se ugovoreni rokovi ispoštovali. Činjenica je da su svi tenderi obarani i time se gubilo puno vremena, dionice su nepotrebno isjeckane, a odgovornosti za kašnjenja pratkički nije bilo. Upravo novom strategijom u poslovanju JP Autoceste FBiH želi prekinuti s tim svim lošim običajima, svima je jasno stavljeno do znanja da će se ugovori morati poštovati, da će se za kašnjenja plaćati penali te da će se izgradnja autoceste odvijati po standardima koji garantiraju najkvalitetnije autoceste i najveću moguću sigurnost. Također, nedostatak rada na projektnoj dokumentaciji i pripremama za gradnju u proteklim godinama je bio izražen problem. Cjelokupno financiranje je zaokruženo, osim dionice od Bradine do Ovčara, ali i to je u završnim pregovorima, što znači da će se moći započeti sa aktivnostima na svim dionicama autoceste na Koridoru Vc koje su ostale da se izgrade. Samo maksimalna transparentnost i maksimalno zalaganje svih aktera uključenih u izgradnju autoceste mogu dovesti do toga da se ispoštuje rok do 2028. godine i završetak svih radova na Koridoru Vc.

 

Pitanje: Zbog čega tuneli u BiH nemaju rasvjetu?

Odgovor: Svi tuneli veće dužine na mreži magistralnih cesta u Federaciji BiH d.o.o. Sarajevo su osvijetljeni. Pojedini tuneli manje dužine nisu osvijetljeni, ali je taj broj vrlo mali i u narednom periodu je planirana ugradnja rasvjete na preostalim tunelima.

 

Pitanje: Kada očekivati uređenje i modernizaciju cesta cijele Federacije?

Odgovor: Kada budu osigurana finansijska sredstva.

 

Pitanje: Iz Vaše perspektive, koji su naši najveći problemi po pitanju puteva?

Odgovor: Gledano sa aspekta mreže magistralnih cesta, veliki problem je neizgrađena mreža autocesta, zbog čega su magistralne ceste preopterećene, odnosno većina transporta se odvija preko magistralnih cesta. Posebno se mogu izdvojiti magistralne ceste M-4, M-5, te M-6 i M-6.1. Zbog preopterećenosti dolazi do bržeg oštećenja cesta, a svaka ozbiljnija rekonstrukcija dovodi možemo reći do kolapsa prometa, jer ne postoje alternativni pravci, za preusmjeravanje prometa. Jedan od većih problema je i izgradnja stambenih i poslovnih objekata uz magistralne ceste, koja uzrokuje više problema: veliki broj priključaka i pojava pješaka uz  magistralne ceste čime se narušava sigurnost prometa, gradnjom objekata u pravilu dolazi do poremećaja odvodnje oborinskih voda sa magistralnih cesta, što dovodi do oštećenja na cestama i narušavanja sigurnosti prometa.

 

Pitanje: Jasno nam je vidljivo da je stanje u izgradnji cestovne infrastrukture izuzetno loše, te da je zastarjelo u odnosu na zemlje okruženja. Zbog čega je to tako? Šta se radi da se ovakvo stanje promjeni?

Odgovor: Pitanje je dosta široko postavljeno i nejasno. Što znači loše i zastarjelo? Svjedoci smo da se na cestama kontinuirano radi, kako na izgradnji i rekonstrukciji tako i održavanju cesta, a sve u skladu sa financijskim mogućnostima. U projektiranju cesta, a time i u izvođenju radova na cestama se prate europski trendovi kao i u zemljama okruženja. Možda je stanje u dinamici izgradnje lošije nego u zemljama okruženja, ali dinamika izgradnje je u direktnoj vezi sa dinamikom osiguranja financijskih sredstava. Izgradnju takođe usporavaju složene tenderske procedure, kao i dugotrajni i kompleksni postupci izvlaštenja i pribavljanja raznih suglasnosti što usporava izdavanje odobrenja za gradnje.

 

Pored pitanja koja su nakon foruma dostavljena Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija, a na koje su odgovori stigli, neodgovorena pitanja upućena su i direktoru JP Autocesta Federacije BiH d.o.o. Mostar.

Na ta pitanja Centri civilnih inicijativa (CCI) još uvijek očekuju odgovore.

 

Kompletan video zapis Foruma „Boljim nadzorom do efikasnijih javnih preduzeća: JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar” dostupan je putem linka Video Forum.

Povezane vijesti