Autor: avaz.ba | Foto: avaz.ba

Pogledajte spisak: Ove državne firme su najveći porezni dužnici

by fer_urednik

Najvećih deset dužnika državi duguje više od 10 milijardi KM.

Na kraju septembra ove godine 4.647 privrednih subjekata u Federaciji BiH imalo je dug po osnovu poreza, doprinosa, taksi i drugih naknada veći od 50.000 KM, a ukupan dug veći je od 2,72 milijarde KM. Od toga najveći dug otpada na prvih deset koji imaju dug od skoro milijardu KM.

Rudnici gubitaši

Ono što je zanimljivo jeste da mjesta najvećih dužnika redom zauzimaju državne kompanije. Najveći dužnik i dalje je firma “Željeznice FBiH”, čiji je dug prema državi 30. septembra iznosio oko 180 miliona KM. Na drugom mjestu je Rudnik mrkog uglja Zenica s dugom od oko 157 miliona KM. Treći najveći dužnik po istom osnovu ponovo je jedan rudnik – Kreka, s dugom od nešto više od 153 miliona KM.

Na četvrtom mjestu je GRAS, čiji je saldo duga na kraju prošle godine iznosio skoro 119 miliona KM.

Rudnici Breza i Kakanj duguju po osnovu poreza, doprinosa, taksi i drugih naknada skoro 200 miliona KM, od čega se oko 116 miliona KM odnosi na dug Breze, dok dug Rudnika Kakanj iznosi više od 82 miliona KM.

Među 10 najvećih dužnika su Univerzitetska klinička bolnica Mostar, s dugom od oko 66 miliona KM, sarajevska “Hidrogradnja” u stečaju, čiji dug premašuje 66 miliona KM, “Autoceste FBiH” s dugom većim od 61 milion KM i “Željezara” Zenica u stečaju, čiji dug po osnovu poreza, doprinosa, taksi i naknada iznosi 51 milion KM.

Slijede RMU “Abid Lolić“ Travnik (40 miliona KM), “Agrokomerc” (38 miliona KM), Služba za zapošljavanje USK (29 miliona KM), “Fortuna” d.d. (26 miliona KM), “Derby bet shop” (22 miliona KM), “Aida” d.d. (21 milion KM), RTV BiH (21 milion KM), “Vitezit” d.o.o. (19 miliona KM), BNT TMH (19 miliona KM)…

Indirektni porezi

Kada su pak u pitanju indirektni porezi, za neplaćeni PDV Upravi za indirektno oporezivanje (UIO) Bosne i Hercegovine, zaključno s 30. septembrom 2022., ukupno duguje više od 10.000 firmi.

Što se tiče PDV i akciznih dužnika, iz FBiH je to KJKP GRAS Sarajevo s dugom od 23,4 miliona KM, a iz RS MONTER & Co Bijeljina sa 7,6 miliona KM duga. Zanimljivo je da je, prema podacima UIOBiH, Radiotelevizija BiH dužna 5,4 miliona KM.

Prinudna naplata

Za iznose indirektnih poreza ostalih prihoda i taksi koji nisu plaćeni u zakonskom roku i na propisani račun pokreće se postupak prinudne naplate.

Zakonom o postupku prinudne naplate indirektnih poreza propisano je da je UIO jedini organ nadležan da vodi i rješava sve predmete u postupku prinudne naplate za sve dužnike indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi.

Neplaćena carina

Za neplaćenu carinu na spisku UIOBiH je 401 pravno i 339 fizičkih lica, što je ukupno 1.140 dužnika. Najvećih carinski dužnici su UNIS Fabrika cijevi d.o.o. Derventa (25,6 miliona KM), GENERAL d.o.o. Modriča (729.000 KM), “Megacom” d.o.o. Tuzla (622.000 KM)…

4.405 privrednih subjekata u Federaciji BiH imalo je dug po osnovu poreza na kraju 2021. godine.

Povezane vijesti