Skupština KS usvojila Nacrt Zakona o sprječavanju nepotizma i stranačkog zapošljavanja

by fer_urednik

Centri civilnih inicijativa (CCI) pozdravljaju usvajanje Nacrta Zakona o sprječavanju nepotizma i stranačkog zapošljavanja u organima javnog sektora u Kantonu Sarajevo od strane Skupštine Kantona Sarajevo. Zastupnici i zastupnice Skupštine KS su usvojili Nacrt Zakona sa 32 glasa za, nakon čega će Nacrt Zakona ići na javnu raspravu na 120 dana.

Usvajanje Nacrta Zakona o sprječavanju nepotizma i stranačkog zapošljavanja u organima uprave i ostalim institucijama čiji je osnivač ili suosnivač Kanton Sarajevo je izuzetno važan korak za uspostavljanje društva jednakih prilika za sve građanke i građane.

CCI su u periodu februar-maj 2020. godine učestvovali u radu Radne grupe za izradu Nacrta Zakona o sprječavanju nepotizma i stranačkog zapošljavanja u Kantonu Sarajevo, te pozivaju sve relevantne aktere da se uključe u predstojeći proces javne rasprave kojom će se raditi na izmjenama i dopunama usvojenog Nacrta Zakona.

Jasnom zabranom nepotizma i stranačkog zapošljavanja, te sankcionisanjem ovih oblika korupcije, Skupština Kantona Sarajevo bi riješila višedecenijski problem sa kojim se građanke i građani Kantona Sarajevo svakodnevno suočavaju prilikom zapošljavanja u javnom sektoru.

Proces zapošljavanja mora se osloboditi uticaja politike, a zaposlenici/e trebaju biti birani isključivo na osnovu kvalifikacija, a ne na osnovu stranačke ili neke druge pripadnosti. Kvalifikacije kandidata/kinja, njihova stručnost, vještine i iskustvo, moraju biti glavni kriterij prilikom zapošljavanja.

Povezane vijesti