CCI poziva Skupštinu Kantona Sarajevo na usvajanje Zakona o sprječavanju nepotizma i stranačkog zapošljavanja

by fer_urednik

Povodom sjednice Skupštine Kantona Sarajevo zakazane za danas, na kojoj je jedna od tačaka dnevnog reda Zakon o sprječavanju nepotizma i stranačkog zapošljavanja, CCI žele skrenuti pažnju javnosti na važnost navedenog Zakona, te pozvati zastupnike i zastupnice da glasaju za njegovo usvajanje.

Donošenje i usvajanje Zakona o sprječavanju nepotizma i stranačkog zapošljavanja u organima uprave i ostalim institucijama čiji je osnivač ili suosnivač Kanton Sarajevo je izuzetno važan korak za uspostavljanje društva jednakih prilika za sve građanke i građane.

Jasnom zabranom nepotizma i stranačkog zapošljavanja, te sankcionisanjem ovih oblika korupcije, Skupština Kantona Sarajevo bi riješila višedecenijski problem sa kojim se građanke i građani Kantona Sarajevo svakodnevno suočavaju prilikom zapošljavanja u javnom sektoru.

Zapošljavanje u javnom sektoru koje je uslovljeno familijarnom vezom ili stranačkom iskaznicom nije pošteno i stvara društvo nejednakih prilika. Takva praksa rezultira prekomjernim koruptivnim zapošljavanjem, nekompetentnim kadrovima na odgovornim pozicijama i lošim javnim uslugama za građanke i građane. Istraživanja CCI-a pokazuju da su upravo nekompetentni pojedinci pod stranačkim uticajem primarno odgovorni za loše rezultate poslovanja, gubitke u poslovanju, gomilanje dugova, loše javne usluge, te zloupotrebe i nezakonitosti u javnim nabavkama i zapošljavanju po dubini.

Pozicije u javnom sektoru (javnim preduzećima, institucijama, agencijama, javnim ustanovama, vanbudžetskim fondovima) ne smiju se gledati kao izborni plijen i baza stranačkih glasova, jer to nije privatna svojina političkih stranaka već svih nas, građanki i građana. Praksa nepotizma i stranačkog zapošljavanja nije zakonita i društveno prihvatljiva jer se uvijek odvija kroz nezakonito pogodovanje u zapošljavanju na štetu najkvalitetnijih na tržištu rada. Prema istraživanjima, mladi upravo ovaj vid korupcije navode kao primarni razlog odlaska iz BiH.

Proces zapošljavanja mora se osloboditi uticaja politike, a zaposlenici/e trebaju biti birani isključivo na osnovu kvalifikacija, a ne na osnovu stranačke ili neke druge pripadnosti. Kvalifikacije kandidata/kinja, njihova stručnost, vještine i iskustvo, moraju biti glavni kriterij prilikom zapošljavanja.

CCI su u periodu februar-maj 2020. godine učestvovali u radu Radne grupe za izradu nacrta Zakona o sprječavanju nepotizma i stranačkog zapošljavanja u Kantonu Sarajevo koji će biti razmatran danas na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, te pozivaju zastupnike i zastupnice Skupštine Kantona Sarajevo na njegovo usvajanje.

Povezane vijesti