CCI Forum: Moguće rješenje za unapređenje poslovanja javnih preduzeća je uvođenje korporativnog upravljanja

by fer_urednik

Centri civilnih inicijativa (CCI) organizovali su Forum „Boljim nadzorom do efikasnijih javnih preduzeća: JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar” na kojem su učešće uzeli Jadranko Puljić, pomoćnik ministra cestovne infrastrukture u Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija , Elmedin Voloder, direktor JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar i Hatidža Jahić, profesorica na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Građane i građanke koji su uzeli aktivno učešće u Forumu postavljajući pitanja pomoćniku ministra, direktoru i profesorici kojih je prikupljeno preko 50, najviše zanima kada će se privesti kraju izgradnja autoputeva u Federaciji Bosne i Hercegovine, a većina njih je kao glavne probleme istaknula velika kreditna zaduženja preduzeća JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, sporu dinamiku izgradnje autoputeva i brzih cesta, neusklađenost ove oblasti sa zemljama u regionu.

„Forum je organizovan s ciljem otvaranja diskusije o poslovanju javnih preduzeća generalno, a u ovom slučaju, o poslovanju preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar koje je zaduženo za izgradnju autoputeva u Federaciji BiH, vrlo značajnu temu za sve građane i građanke ovog entiteta, i sa ciljem uključivanja građana u procese koji se tiču poslovanja javnih preduzeća. Poseban fokus na Forumu je stavljen na izvještaje o poslovanju javnih preduzeća, koji su ključni u procesu kontrole nad poslovanjem javnih preduzeća i u odnosu između osnivača i javnog preduzeća.“, navela je Emina Čomaga, projekt koordinatorica CCI-ja.

Pomoćnik ministra cestovne infrastrukture u Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija Jadranko Puljić se osvrnuo na potrebu uvođenja korporativnog upravljanja u javnim preduzećima kako bi se uspostavilo bolje poslovanje istih. „U narednom periodu trebalo bi poraditi na unapređenju zakonske regulative koja je trenutno na snazi, kako bi se stvorio pozitivni ambijent za rad preduzeća“ – rekao je Jadranko Puljić, pomoćnik ministra cestovne infrastrukture u Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija.

Direktor JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar je naveo da se javna preduzeća moraju odmaći od politike kako bi se fokusirali na realizaciju planova poslovanja i projekata koje su započeli, a sve u cilju pružanja boljih usluga građanima i građankama „Treba ići ka tome da se što manje politika bavi upravljanjem javnim preduzećima. Korporativno upravljanje će donijeti napredak, a već mogu reći da će JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar biti prvo preduzeće  koje će uspostaviti takvu strukturu poslovanja, čim zakonska regulativa to dozvoli“ – Elmedin Voloder, direktor JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar.

Struka je također dala jasan stav i istakla da javni interes treba biti glavna vodilja u poslovanju javnih preduzeća. „Jedan od načina za unapređenje poslovanja javnih preduzeća je uključivanje kreatora politike, donosioca odluka jer govorimo o javnim preduzećima te je potreban takav odnos u kreiranju planova za dalji razvoj. Što realnije sagledamo situaciju, planovi će biti bolji a ciljevi realniji.“ – rekla je Hatidža Jahić, profesorica sa Ekonomskog fakulteta UNSA.

Krajnje, iz CCI-ja su ukazali na nedostatke u procesu kontrole nad javnim preduzećima kada su u pitanju izvještaji o poslovanju javnih preduzeća.

„Danas smo na Forumu istaknuli i neke od tema koje CCI smatra jako značajnim za unapređenje sektora javnih preduzeća, a to je i povećanje kontrole nad poslovanjem javnih preduzeća kroz razmatranje planova i izvještaja o poslovanju javnih preduzeća. Nažalost, ovaj mehanizam je trenutno manjkav, a CCI je identifikovao segmente koji bi se trebali realizovati da bi došlo do unapređenja, a to su redovno dostavljanje izvještaja o poslovanju i planova poslovanja javnih preduzeća i blagovremeno razmatranje planova i izvještaja o poslovanju od strane nadležnih institucija“ – istaknula je na Forumu Emina Čomaga, projekt koordinatorica CCI-ja.

Cijeli Forum, diskusiju o poslovanju JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, kao i pitanja građana i odgovore na njih možete pogledati na linku: https://www.facebook.com/CCIBIH/videos/799159134604898

Odgovori na pitanja građana/ki koja nisu postavljena na Forumu će biti objavljeni na www.odgovorno.ba

Povezane vijesti