| Foto: narodnaskupstinars.net

Reforma javnih preduzeća jedna od tema ekspozea Radovana Viškovića

by fer_urednik

Na trećoj posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, reizabrani premijer Radovan Višković je pred narodnim poslanicima predstavio ekspoze. U sklopu pet reformskih stubova koje je najavio, reforma javnih preduzeća istaknuta je kao jedna od ključnih koja će biti u fokusu nove Vlade Republike Srpske.

Višković je ovom prilikom podsjetio da je Vlada Republike Srpske započela detaljnu analizu stanja u oblasti javnih preduzeća još krajem 2019. godine i naveo da je za to vrijeme napravljen znatan iskorak kada je u pitanju stvaranje uslova za reformu javnih preduzeća

“Vlada Republike Srpske usvojila je veoma detaljan i sveobuhvatan akcioni plan za reformu javnih preduzeća u Republici Srpskoj, iza koga je dvogodišnji rad domaćih eksperata i međunarodnih eksperata iz međunarodnih finansijskih institucija, tako da će pred novom Vladom Republike Srpske biti zadatak da poštujući dinamiku datu akcionim planom, realizuju sve predviđene aktivnosti.“

U nastavku se osvrnuo na temu uspostavljenog sistema za koordinaciju nadzora javnih preduzeća u Republici Srpskoj kojima je dodijeljen status preduzeća od posebnog interesa za Republiku, kao i onima u kojima Vlada vrši funkciju skupštine akcionara.

“Cilj uspostavljanja sistema za koordinaciju jeste jačanja nadzora i doprinosa ekonomskom razvoju Republike Srpske, a sistem za koordinaciju podrazumijeva osnivanje organizacione jedinice za koordinaciju nadzora javnih preduzeća u Generalnom sekretarijatu Vlade, što će biti jedan od prvih zadataka nove Vlade Republike Srpske.“

Dodao je da će se planirana reforma javnih preduzeća zasnivati na slijedećim strukturnim reformama: uspostavljanje institucionalnih kapaciteta za efikasan nadzor i upravljanje javnim preduzećima, jačanje odgovornosti za uspješnost, na nivou sistema i na nivou preduzeća i jačanje strateških javnih preduzeća i preduzeća od posebnog interesa.

„Mogu da kažem da smo napravili iskorake po pitanju reforme javnih preduzeća, da smo definisali jasan pravac reformi u naredne dvije godine i da ćemo biti maksimalno posvećeni da planirani posao završimo u definisanim rokovima.“

Reforma javnih preduzeća se našla i u Programu ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2023-2025. godine koji je Narodna skupština Republike Srpske po hitnom postupku usvojila u novembru ove godine i izdvojila se kao jedna od ključnih za podsticanja šireg ekonomskog rasta u Republici Srpskoj.

Podsjećamo, Centri civilnih inicijativa su ukazali na neophodnost jačanja sektora javnih preduzeća i identifikovali ključne oblasti za unapređenje njihovog rada. U skladu sa tim definisali su set preporuka za poboljšanje stanja koje se, između ostalog, odnose na izmjene i dopune Zakona o javnim preduzećima kao i unapređenje parlamentarnih procedura kojima bi se omogućilo transparentnije poslovanje, povećao stepen kontrole nad poslovanjem javnih preduzeća kao i stepen odgovornosti za rezultate poslovanja.

Povezane vijesti