4 javna preduzeća dobila oba negativna mišljenja revizora za poslovanje u 2021. godini

by fer_urednik

Ove godine je 21 javno preduzeće u Federaciji BiH bilo predmet javne revizije, o čemu je portal odgovorno.ba ranije pisao. Od 21 revidiranog javnog preduzeća u Federaciji Bosne i Herecgovine, 4 javna preduzeća su dobila negativno mišljenje i za izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja i za izvještaj o reviziji usklađenosti sa zakonima što znači da su uočene značajne nepravilnosti i u radu ovih javnih preduzeća ali i u trošenju javnog novca. U pitanju su Javno preduzeće „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o. Živinice, „Binasa“ d.d. Bugojno, Kantonalno javno poduzeće za gospodarenje državnim šumama „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo i Javno preduzeće Šumsko privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona d.o.o. Zavidovići. S obzirom na to da je u pitanju javni novac te da javna preduzeća značajno utiču na poboljšanje kvaliteta života građana zabrinjavajući je podatak da su ova 4 javna preduzeća ukupno dobila 105 revizorskih preporuka za otklanjanje uočenih nepravilnosti u radu i trošenju javnog novca, a od toga je 25% revizorskih preporuka ponovljeno iz prethodnog perioda.

Imajući u vidu da revizija ukazuje na sve slabosti  u radu  budžetskih korisnika i javnih preduzeća te daje preporuke da se te slabosti otklone kako bi se poslovanje i trošenje javnog novca obavljao u zakonskim okvirima, revizorski izvještaji za ova 4 javna preduzeća su pokazatelj da je što prije potrebno unapređenje oblasti javnih preduzeća. Naime revizorski izvještaji ukazuju i na pitanje da li su javna preduzeća profitabilna ili su sami sebi svrha. Podsjećamo da istraživanja NVO sektora te izvještaji Svjetske banke i MMF-a pokazuju da su javna preduzeća u BiH najčešće neefikasna, njihovi privredni neuspjesi nepovoljno utiču na ekonomiju i privredu u cijelosti, zapošljavaju veliki broj radnika, aktivna su u skoro svim sektorima privrede ali su bez tržišne konkurencije. Osim toga najčešće su neučinkovita sa poslovanjem u gubicima. Na osnovu toga se čak može zaključiti i da javnim preduzećima prijeti gašenje upravo zbog toga što godinama posluju neodrživo.

Pošto je poboljšanje stanja u sektoru javnih preduzeća izuzetno važno zbog toga što bi se time omogućile bolje usluge svim građankama i građanima ove zemlje, koji su krajnji korisnici usluga javnih preduzeća, značajno je spomenuti neka od pitanja na koja su revizori u svojim izvještajima za ova 4 javna preduzeća skrenuli pažnju.

U revizorskom izvještaju za „Binasa“ d.d. Bugojno revizori su skrenuli pažnju na to da Skupština ovog javnog preduzeća nije zasjedala u 2021. godini, na što revizori ukazuju s obzirom na to da Društvo već duži period ima problema u poslovanju, a samo u 2021. godini postojala su dva aktivna ugovora sa kupcima, poslovni prihodi ostvareni su u iznosu od 1.628.859 KM, a troškovi 7.694.746 KM.

Dodatno, revizori su Kantonalnom javnom poduzeću za gospodarenje državnim šumama „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo i Javnom preduzeću Šumsko privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona d.o.o. Zavidovići skrenuli pažnju na to da su ova javna preduzeća osnovana radi gospodarenja državnim šumama koje ima za cilj očuvanje, zaštitu i bolje korištenje prirodnih staništa i šumskog biodiverziteta, a da je najveći dio ostvarenih poslovnih prihoda za 2021. godinu, preko 70%, utrošen na plaće radnika i troškove angažiranja usluga kooperanata za poslove koji su u nadležnosti Društva te da je izvršeno samo 7% propisanih poslova biološke reprodukcije šuma. Navedeno ukazuje na to da su resursi usmjereni na pokriće troškova plaća i proizvodnih usluga, a ne na obavljanje poslova iz nadležnosti

Dakle osim lošeg funkcionisanja i neprofitabilnosti javnih preduzeća, drugi problem koji je ključan kod javnih preduzeća je netransparentnost poslovanja. Najčešća preporuka kod svih revidiranih javnih preduzeća u 2021. godini se odnosi na to da javna preduzeća trebaju učiniti javno dostupnim informacije o svom poslovanju radi uvida javnosti u rad i trošenje javnih sredstava, u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima u FBiH. Na ovaj problem su ranije ukazivali i iz CCI-ja naime, oni su iznijeli podatak da od 137 javnih preduzeća koliko ih ukupno ima u nadležnosti deset kantona i dva entiteta, 32 javna preduzeća uopšte i nemaju aktivnu web stranicu, tako da javnosti ne samo da nisu dostupni podaci o organizacijskoj strukturi ili finansijski pokazatelji, nego čak ni opšte informacije o pojedinim javnim preduzećima.

U skladu sa tim revizori su Javnom preduzeću „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o. Živinice kao jedan od osnova za davanje negativnog mišljenja, revizori su naveli da se prijem u radni odnos na određeno vrijeme provodio se bez javnog oglašavanja, što nije u skladu sa Zakonom o radu te da nije dostavljen trogodišnji plan poslovanja Uredu za reviziju institucija u FBiH u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima u FBiH.

Na probleme u javnim preduzećima ukazuju i organizacije iz nevladinog sektora, između ostalog i Centara civilnih inicijativa koji su objavili “Analizu legislativnog i institucionalnog okvira javnih preduzeća u Bosni i Hercegovini”. Ovom analizom je istaknuto da nedostatak adekvatne kontrole nad javnih preduzećima daje mogućnosti za netransparentan i neodgovoran rad.

U skladu sa tim Centri civilnih inicijativa su definisali set preporuka za poboljšanje stanja koje se, između ostalog, odnose na izmjene i dopune Zakona o javnim preduzećima kao i unapređenje parlamentarnih procedura kojima bi se omogućilo transparentnije poslovanje, povećao stepen kontrole nad poslovanjem javnih preduzeća kao i stepen odgovornosti za rezultate poslovanja.

Povezane vijesti