Kako su oborena četiri izvještaja o poslovanju dvije elektroprivrede u FBiH na sjednici PD FBiH?

by fer_urednik

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH održao je 27. redovnu sjednicu na kojoj su razmatrani izvještaji o poslovanju dvije elektroprivrede u nadležnosti FBiH. Za oba javna preduzeća, Elektroprivredu HZ HB d.d. Mostar i Elektroprivredu BiH d.d. Sarajevo izvještaji o poslovanju su razmatrani za dvije godine poslovanja, i to 2019. godinu i 2020. godinu. Sva četiri izvještaja o poslovanju nisu imali podršku zastupnika i zastupnica, te nijedan izvještaj nije usvojen na održanoj sjednici.

Prvi izvještaji na dnevnom redu su bili Izvještaji o poslovanju Elektroprivrede HZ HB. Na sjednici je istaknutno da je Elektroprivreda HZ HB uspješno poslovala i da je u 2019. godini ostvarena dobit u iznosu 2.472.000 KM, a u 2020. godini, dobit u poslovanju je iznosila 821.000 KM. Odbor za energetiku, rudarstvo i industriju u Parlamentu FBiH je zasjedao 29.11.2021. godine te je većinom glasova prihvatio Izvještaj o poslovanju Elektroprivreda HZ HB i za 2019. i za 2020. godinu, međutim, prilikom rasprave, zastupnici i zastupnice su istaknuli mnogobrojne propuste u poslovanju ovog javnog preduzeća, prilikom čega je kratko izlaganje predstavnika Elektroprivrede HZ HB o uspješnom poslovanju, palo u sjenu uočenih neregularnosti.

Na sjednici je ukazano na činjenicu da izvještaj Ureda za reviziju za ovo javno preduzeća nije dostupan, a razlog za to je što izvještaj nije potpisan od strane zamjenika glavnog revizora Dragana Kolobarića, koji je inače uposlenik Elektroprivrede HZHB, a koji se na to mjesto vraća po isteku ovog mandata zamjenika glavnog revizora. Pojednostavljeno, zaposlenik nad čijim se javnim preduzećem vrši revizija, kada je dobio negativan revizorski izvještaj, odbija da potpiše negativan revizorski izvještaj. Cijeli proces je dodatno isproblematiziran time da se pristupilo izradi novog nezavisnog revizorskog izvještaja od strane firme iz Zagreba, koja daje različit revizorski izvještaj sa pozitivnim mišljenjem.

Prvobitni negativni revizorski izvještaj konstatuje pad poslovnih prihoda, gubitak poslovnih aktivnosti dok su troškovi plaća i ostalih osobnih primanja ostvareni u većem iznosu za 2020. godinu i iznose 100.947.270 KM, a dobit ostvarena u iznosu 821.000 KM.

Manja ili srednja preduzeća ostvaruju zaradu ovog tipa danas u BiH. Tražite da vam podržimo izvještaj, ovo pokazuje duboki javašluk ove kompanije. – istaknula je na sjednici zastupnica Sabina Ćudić, nakon čega je predložila dva zaključka: a) da se nakon provedene procedure revizija i objave izvještaja sa preporukama Ureda za reviziju institucija u FBiH za subjekte revizije koji imaju negativo mišljenje za izvještaje o reviziji finansijskih izvještaja ili izvještaja o usklađenosti pokrene proceduru smjene imenovanih odgovornih osoba; i b) da se po hitnom postupku izrade i u parlamentarnu proceduru upute izmjena Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima na način da će odgovorni javni službenik automatski razriješiti dužnosti imenovana lica u reguliranom organu ukoliko je subjekt prilikom revizije dobio negativno mišljenje za izvještaje o reviziji finansijskih izvještaja ili izvještaja o usklađenosti od strane Ureda za reviziju institucija u FBiH. Ovi zaključci pri glasanju nisu naišli na podršku zastupnika i zastupnica u PD PFBiH.

Zastupnik Damir Mašić je predložio sličan zaključak u kojem se navodi da Predstavnički dom Parlamenta FBIH traži od Vlade FBiH i resornog ministarstva energetike i rudarstva da putem upravljačkih pokrenu proceduru razrješenja i smjene menadžmenta Elektroprivrede BiH i HZHB. Ni zaključak Damira Mašića nije imao dovoljno glasova za usvajanje.

Nakon zaključene rasprave Izvještaji o poslovanju nisu usvojeni: Izvještaj za 2019. godinu je imao 29 glasova za usvajanje, protiv usvajanja 24 i suzdržanih 15, a Izvještaj za 2020. godinu je imao 30 glasova  za usvajanje, protiv 23 i suzdržanih 14.

Naredni Izvještaji na dnevnom redu su bili Izvještaji o poslovanju Elektroprivrede EP BiH za 2019. godinu i 2020. godinu, a s obzirom na nedavno održane proteste uposlenika Koncerna EPBiH, odnosno uposlenika sedam rudnika – zavisnih društava, dnevni red sjednice je dopunjen još jednom tačkom koja se odnosi na informaciju u vezi štrajka rudara rudnika u Federaciji BiH i njihovim zahtjevima koji su upućeni sa aktualnog protesta. Na sjednici je uslijedila višesatna rasprava o poslovanju Elektroprivrede BiH i Koncerna EPBiH. Opsežna i konstruktivna rasprava o poslovanju javnih preduzeća na sjednicama zastupnika i zastupnica bi trebala biti uobičajena praksa u institucijama koje imaju ulogu kontrolora nad javnim preduzećima. S jedne strane je pohvalno što je razmatranju Izvještaja o poslovanju prethodila iscrpna rasprava o poslovanju javnog preduzeća, a s druge strane, ovaj primjer bi mogao ostati usamljen i izolovan, budući da je posljedica aktualnog protesta rudara, a ne zbog odgovornog pristupa u procesu razmatranja izvještaja.

Nakon informacije o štrajku rudnika, sjednica je nastavljena tačkom dnevnog reda koja se odnosi na razmatranje Izvještaja o poslovanju. Iz Elektroprivrede BiH je navedeno da je bruto dobit u 2019. godini iznosila 24 miliona KM, a u 2020. godini 10,5 miliona KM. Po predstavljanju prihoda i rashoda javnog preduzeća, istaknuto je da se ne slažu sa iskazanim mišljenjem Ureda za reviziju. Kao i u slučaju sa Elektroprivredom HZ HB, Odbor za energetiku, rudarstvo i industriju je prihvatio izvještaj o poslovanju EP BiH i za 2019 i za 2020. godinu, ali na sjednici nije bilo dovoljno ruku za usvajanje ovog izvještaja.

Rasprava zastupnika i zastupnica se oslanjala na revizorski izvještaj sa kojim se iz EP BiH ne slažu,  u kojem je navedeno da je interna revizija kontinuirano kroz izvještaje o izvršenim revizijama ukazivala na problem negativnog poslovanja rudnika, pri čemu su i date preporuke koje imaju zakonske osnove, a koje nisu realizirane. U preporukama je navedeno da svi organi društva, uključujući i skupštinu društva trebaju poduzeti mjere propisane zakonskim propisima. Međutim, na sjednici je navedeno i da negativan revizorski izvještaj nije posljedica samo poslovanja vezanog za rudnike.

U reviziji je dokazano da je zapošljavano mimo Zakona o radu i mimo Uredbe koju je donijela Vlada FBiH. Koristili su izuzeće od javnog konkursa da bi zaposlili nekoga do tri mjeseca, a onda istim tim osobama su produžavali ugovore. – istaknuo je na sjednici zastupnik Irfan Čengić.

Neki od zaključaka sa sjednice su bili razrješenje i smjena menadžmenta od strane zastupnika Damira Mašića, a ispred Kluba DF-a je traženo da istražni organi uđu u rudnike i istraže sve nepravilnosti koje su uzrokovale negativno poslovanje rudnika i dovele do ugrožavanja energetske stabilnosti u državi posljednjih 15 godina. Nijedan zaključak nije imao dovoljno glasova za usvajanje.

Nakon zaključene rasprave stavljeni su Izvještaji na glasanje i nisu usvojeni kako slijedi: Izvještaj o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za 2019. godinu imao je 30 glasova za usvajanje Izvještaja, protiv 16 i suzdržanih 17, Izvještaj o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za 2020. godinu je imao 30 glasova za usvajanje, protiv 16 i suzdržanih 13. Na sjednici je zatraženo i pojedinačno izjašnjavanje na kojem je bilo za usvajanje izvještaja 35 glasova, protiv 17 i suzdržanih 15.

Cijelu sjednicu možete pogledati na linku: https://www.youtube.com/watch?v=rzSIeDLo9fE

Povezane vijesti