Autor: odgovorno.ba | Foto: vlada.ks.gov.ba

Potrebno sistemsko rješavanje problema kasnog razmatranje izvještaja o poslovanju javnih preduzeća

by fer_urednik

Bolji nadzor i kontrola nad radom javnih preduzeća su ključni preduslovi za unapređenje njihovog rada, naročito u domenu transparentnosti i odgovornosti gdje posebnu ulogu ima razmatranje godišnjih izvještaja o poslovanju javnog preduzeća. U tom kontekstu, u okviru trećeg nastavka devete radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo koji je održan 18.10.2023. godine, razmatrani su izvještaji o poslovanju 9 javnih preduzeća:

  • Izvještaj o poslovanju KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo za 2021. godinu
  • Izvještaj o poslovanju KJKP “PARK” d.o.o. Sarajevo za 2021. godinu
  • Izvještaj o poslovanju KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo za 2021. godinu
  • Izvještaj o poslovanju KJKP “Sarajevogas” d.o.o. Sarajevo za 2021. godinu
  • Izvještaj o poslovanju KJKP “POKOP” d.o.o. Sarajevo za 2021. godinu
  • Izvještaj o poslovanju KJKP “Toplane – Sarajevo” d.o.o. za 2021. godinu;
  • Izvještaj o poslovanju KJKP “TRŽNICE-PIJACE” d.o.o. Sarajevo za 2021. godinu
  • Izvještaj o poslovanju „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća za 2021. godinu
  • Izvještaj o poslovanju JP „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo za 2021. godinu

Nakon što su  predstavnici komunalnih javnih preduzeća iznijeli uvodne napomene o izvještajima o poslovanju, uslijedila su pitanja zastupnika koja su se odnosila na skoro sva preduzeća koja su bila predmet razmatranja, a dotakla su se tema samog poslovanja javnih preduzeća, javnih nabavki, planova u vezi sa poboljšanjem poslovanja, rekonstrukcije vodovodne mreže, gasne mreže, održavanja javnih površina, pružanja usluga građanima, itd.

Pored iscrpne rasprave o konkretnim pitanjima vezanim za poslovanje javnih preduzeća koja su bila predmet razmatranja, pojedini zastupnici su usmjerili raspravu u pravcu neophodnosti sistemskog rješavanja problema kada je u pitanju kasno razmatranje izvještaja. Činjenica da se krajem 2023. godine razmatraju izvještaji iz 2021. godine je apsurdna. Javna preduzeća se nalaze u sve većoj krizi a reakcije odgovornih institucija su sve samo ne blagovremene. Prateći stare šablone kašnjenja, ne raspravlja se o aktuelnim temama i ne radi efikasno na poboljšanju rada javnih preduzeća. U skladu sa tim, apelovano je na rukovodstvo Skupštine i na Vladu Kantona Sarajevo da u što kraćem vremenskom periodu dostavljaju izvještaje, naročito kantonalnih javnih komunalnih preduzeća, jer ta preduzeća moraju da budu u službi građana. Pored toga, zastupnici su istakli i da je vrlo nezahvalno kritikovati izvještaje u toj mjeri, te da bi bilo bolje da postoji periodično izvještavanje o poslovanju, da kroz neki sistem Skupština bude periodično informisana o stanju unutar javnih preduzeća.

Rezultati glasanja su doveli do usvajanja Izvještaja o poslovanju za 6 kantonalnih javnih komunalnih preduzeća, dok 2 izvještaja nisu usvojena: Izvještaj o poslovanju KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo za 2021. godinu i Izvještaj o poslovanju „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća za 2021. godinu. Pošto su u pitanju izvještaji o poslovanju iz 2021. godine, nije moguće mnogo uraditi na postavljanju pitanja odgovornosti za loše poslovanje i preduzimanja odgovarajućih mjera, što je još jedan dokaz da je neophodno sistemski riješiti problem kašnjenja razmatranja izvještaja.

Pored toga, na sjednici se raspravljalo i o Izvještaju o poslovanju Televizije Kantona Sarajevo za 2021. godinu, gdje se posebno osvrnulo na na loš status zaposlenika u ovom preduzeću, budući da postoji veliki broj tužbi od strane zaposlenika, te da je potrebno da se Skupština i Vlada Kantona Sarajevo hitno pozabave ovim problemom. Nakon rasprave, izvještaj je usvojen.

Neophodno je ulaganje zajedničkih napora da se sistemski riješe postojeći problemi, što su istakli i zastupnici. Promjena u dugogodišnjoj praksi i blagovremeno razmatranje izvještaja o poslovanju bi dovelo do toga da se razgovara o aktuelnim problemima na osnovu čega bi se moglo na vrijeme djelovati u kontekstu poboljšanja poslovanja javnih preduzeća.

Krajnje je vrijeme da sve institucije zadužene za razmatranje izvještaja o poslovanju javnih preduzeća ozbiljno shvate svoju ulogu koju imaju u ovom jako značajnom procesu i počnu raditi na način da se zaista unaprijedi njihovo poslovanje.

Povezane vijesti