Autor: Odgovorno.ba

Putovanje kroz vrijeme: Na idućoj sjednici Skupštine KS izvještaji o poslovanju 5 javnih preduzeća

by fer_urednik

Na narednoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, koja će se održati 30.05.2023. godine u 10.00h, najavljeno je i razmatranje izvještaja o poslovanju kantonalnih javnih preduzeća i to:

  • Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća Centar “Skenderija” d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu
  • Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća Centar “Skenderija” d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu
  • Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća “Poljoprivredno dobro Butmir” d.o.o. Sarajevo-Ilidža za 2020. godinu
  • Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća “Poljoprivredno dobro Butmir” d.o.o. Sarajevo-Ilidža za 2021. godinu
  • Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća “Sarajevo – šume” d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu
  • Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća “Veterinarska stanica” d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu
  • Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća “Veterinarska stanica” d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu;
  • Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća “ZOI’ 84” Olimpijski centar Sarajevo d.o.o Sarajevo za 2020. godinu;

Jedan od ključnih preduslova za unapređenje rada javnih preduzeća, naročito u domenu transparentnosti i odgovornosti jeste bolji nadzor i kontrola nad njihovim radom. U tom kontekstu posebnu ulogu ima razmatranje godišnjih izvještaja o poslovanju javnog preduzeća koji bi trebao da sadrži pokazatelje o uspješnosti rada konkretnog preduzeća. Upravo ti pokazatelji trebaju biti vodilja zastupnicima, da kroz mehanizme koji su im na raspolaganju, otvore raspravu o pokazateljima, pozovu na odgovornost direktore javnih preduzeća, direktno od njih dobiju dodatna pojašnjenja, na kraju čega dolazi do usvajanja, odnosno neusvajanja izvještaja, s ciljem da se spriječi dalje loše poslovanje ili koriguje neodgovorno ponašanje odgovornih.

Apsurdno je da se krajem maja 2023. godine razmatraju izvještaji iz 2019. i 2020. godine. Javna preduzeća se nalaze u sve većoj krizi a reakcije odgovornih institucija su sve samo ne blagovremene. Kako je moguće pristupiti rješavanju problema i raditi na unapređenju sektora javnih  preduzeća ako se o njihovom poslovanju raspravlja na osnovu informacija koje su stare nekoliko godina? Krajnje je vrijeme da sve institucije zadužene za razmatranje izvještaja o poslovanju javnih preduzeća ozbiljno shvate svoju ulogu koju imaju u ovom jako značajnom procesu i počnu raditi na način da se zaista unaprijedi poslovanje javnih preduzeća.

 

 

Povezane vijesti