Danas je sjednica PD PFBIH: Razmatrat će se Izvještaji o poslovanju Elektroprivreda HZ HB i Elektroprivreda BiH za 2019 i 2020.

by fer_urednik

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH danas će na 27. redovnoj sjednici razmatrati Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća Elektroprivreda d.d. za 2019. i 2020. godinu, kao i Izvještaj o poslovanju JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar za 2019. i 2020. godinu, a s obzirom na nedavno održane proteste uposlenika Koncerna EPBiH, odnosno uposlenika sedam rudnika – zavisnih društava, dnevni red sjednice je dopunjen još jednom tačkom koja se odnosi na informaciju u vezi štrajka rudara rudnika u Federaciji BiH i njihovim zahtjevima koji su upućeni sa aktualnog protesta.

Zabrinjava činjenica da se na današnjem dnevnom redu nalaze dva Izvještaja o poslovanju JP Elektroprivreda BiH, za 2019. godinu i za 2020. godinu. Javna preduzeća su obavezna svake godine poslati svoje Izvještaje o poslovanju Vladi FBiH, a odgovorno bi bilo da zastupnici Parlamenta, kao neko ko ima ulogu kontrolora, kontinuirano prati poslovanje javnih preduzeća i na vrijeme reaguje kada se detektuju određeni problemi. Situacije u kojima se dva Izvješaja o poslovanju jednog od najvećih javnih preduzeća sa najvećim brojem uposlenih, koji se odnose na period od dvije godine, podvedu pod jednu tačku dnevnog reda, ne bi se smjele dešavati, naročito u preduzećima u kojima se problemi gomilaju godinama.

Izvještaj o reviziji nekosolidovanih finansijskih izvještaja pokazuje da od trenutka kada JP Elektroprivreda postaje vlasnik rudnika, gubici zavisnih društava od 2009. pa do 2020. godine rastu iz godine u godinu. Negativni rezultati poslovanja, koji su zavisna društva ostvarivala u kontinuitetu u proteklom periodu (uz izuzetke), su kao posljedicu imali eroziju kapitala, a u pojedinim rudnicima i iskazivanje gubitka iznad visine kapitala.

Dobit/

Gubitak

Rudnik Kreka RMU Zenica RMU Kakanj RMU Breza RMU Đurđevik RMU Abid Lolić RU Gračanica
2009. – 9.675.103 -12.221.855 -3.894.763 -9.502.556 -2.718.047 -820.697 158.187
2020. -30.663.249 -19.209.693 -9.543.227 -14.656.274 -2.138.254 -1.085.327 2.644.817

Zavisna društva Rudnik Kreka i RMU Breza su u finansijskim izvještajima za 2020. godinu iskazala gubitak iznad visine kapitala. Rudnik Kreka je iskazao gubitak iznad visine kapitala u iznosu od 20.273.421 KM, a RMU Breza u iznosu od 19.499.773. Ovaj gubitak iznad visine kapitala predstavlja nesolventnost, odnosno nemogućnost izmirenja obaveza društva svojom ukupnom imovinom.

Kontinuirani gubici, koji su doveli do iskazivanja gubitka iznad visine kapitala, ukazuju i na to da ulaganja Vladajućeg društva u rudnike nemaju vrijednosti koje su iskazane u finansijskim izvještajima Vladajućeg društva.

Interna revizija je kontinuirano kroz izvještaje o izvršenim revizijama ukazivala na problem negativnog poslovanja rudnika, pri čemu su i date preporuke koje imaju zakonske osnove a koje nisu realizirane. U preporukama je navedeno da svi organi društva, uključujući i skupštinu društva trebaju poduzeti mjere propisane zakonskim propisima.

Mimo problema sa Koncernom EPBiH, zabrinjava i činjenica da Parlament FBiH od 2015. godine nije usvojio nijedan Izvještaj o poslovanju JP Elektroprivreda BiH. Postavlje se pitanje kada će zastupnici i zastupnice početi koristiti Izvještaje za sagledavanje stanja unutar javnih preduzeća i reagovati na negativne pokazatelje? Da li će nedavni protesti rudara koji su nezadovoljni stanjem u zavisnim preduzećima biti jedna vrsta alarma za ozbiljni pristup pri razmatranju izvještaja?

Zastupnici i zastupnice treba da vrate svrhu razmatranju izvješataja i u skladu sa ulogom koju imaju i kroz mehanizme koji su im na raspolaganju, otvore raspravu o pokazateljima iz Izvještaja o poslovanju, i donesu svoju odluku o (ne)usvajanju izvještaja, s ciljem da se spriječi dalje loše poslovanje ili koriguje neodgovorno ponašanje odgovornih.

Povezane vijesti