Čemu i kome služe izvještaji o radu javnih preduzeća u KS???

by fer_urednik

NA SJEDNICI SKUPŠTINE KS OBORENI IZVJEŠTAJI O POSLOVANJU TRI JAVNA PREDUZEĆA – ZASTUPNICIMA ONEMOGUĆENA RASPRAVA!

Centri civilnih incijativa (CCI) skreću pažnju javnosti na značaj razmatranja izvještaja o radu i ulogu koju zastupnici imaju u ovim procesima povodom obaranja bez rasprave, izvještaja o radu tri javna preduzeća (KJKP „Toplane-Sarajevo”, KJKP “Vodovod i kanalizacija” i KJKP „Sarajevogas”) na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo.

Godišnji izvještaji o poslovanju javnih preduzeća sadrže pokazatelje o uspješnosti rada konkretnog preduzeća i osnov su za vršenje javnog nadzora nad njima od strane onih koji zastupaju interese građana, u konkretnom slučaju zastupnika Skupštine KS. Upravo ti pokazatelji trebaju biti vodilja zastupnicima, da kroz mehanizme koji su im na raspolaganju, otvore raspravu o pokazateljima, pozovu na odgovornost direktore javnih preduzeća, direktno od njih dobiju dodatna pojašnjenja, na kraju čega dolazi do usvajanja, odnosno neusvajanja izvještaja, s ciljem da se spriječi dalje loše poslovanje ili koriguje neodgovorno ponašanje odgovornih, u konačnici i smjenom direktora ako je potrebno.

U praksi imamo drugačiju situaciju. Na posljednjoj sjednici Skupštine KS, tri izvještaja JP su bez rasprave odbijena „u paketu“. Ovaj put rasprava nije izostala zbog nezainteresovanosti zastupnika, već je bila onemogućena od strane predsjedavajućeg Skupštine KS, čija uloga bi trebala da bude upravo suprotna, da osigura da se sjednice vode u skladu sa odredbama Poslovnika u kojem je i navedeno da se na sjednici raspravlja o svakom pitanju dnevnog reda prije nego što se o njemu odlučuje.

Naime, I nastavak 44. radne sjednica Skupštine KS  prekinut je 10.11.2021 jer nije bilo kvoruma, upravo kada se došlo do tačke o Izvještajima za tri javna preduzeća, a nastavljena je 17.11.2021. Predsjedavajući Skupštine KS, Elvedin Okerić, započeo je II nastavak sjednice navodeći da je na prethodnoj iscrpljena rasprava, te da je stoga zaključuje, uprkos negodovanju pojedinih zastupnika i skretanju pažnje da diskusije nije ni bilo, a što dokazuju i javno dostupni snimci sa održanog I nastavka, kao i II nastavka 44. sjednice, iz kojih je vidljivo da nije bilo rasprave oko ovih izvještaja.  Navedena tri javna preduzeća na godišnjem nivou ostvaruju prihode preko  200 miliona KM, i  zapošljavanju preko 1 500 radnika, te je neozbiljno ne sprovesti raspravu o pokazateljima uspješnosti rada ovih preduzeća, naročito u situaciji kada se ti izvještaji odbijaju. Navedeno ponašanje ugrožava demokratske principe na čemu se temelji rad parlamenata, i nedopustivo je, ali se ovim nije završilo.

Samo dan nakon navedene sjednice, predsjedavajući Skupštine KS je u javnost izašao sa informacijom da je Izvještaj o poslovanju KJKP “Vodovod i kanalizacija” greškom oboren i da svi pokazatelji iz izvještaja  govore da je ovo preduzeće poslovalo sa uspjehom. Ovim je samo potvrđeno da ne postoje jasni kriterijumi na osnovu kojih se (ne)usvajaju Izvještaji već da su ove odluke najčešće politički motivisane. Nažalost, priznavanje greške nije rezulatat iznenadne potrebe stvaljanja u fokus pokazatelja uspješnosti rada, već naknadnog skretanja pažnje da direktor tog JP pripada odgovarajućoj političkoj opciji.

CCI, smatrajući nedopustivim čitav proces razmatranja navedenih Izvještaja bez rasprave, poziva zastupnike Skupštine KS, na čelu sa predsjedavajućim, da zaustave dalje obesmišljavanje ovog izuzetno važnog mehanizma vršenja javnog nadzora nad javnim preduzećima, da se ozbiljno posvete praćenju pokazatelja o uspješnosti njihovog rada, vođeni isključivo interesima građana, i reaguju na vrijeme, kako bi preduprijedili potencijalno ekonomsko propadanje i ogromne gubitke javnih preduzeća.

Povezane vijesti