CCI: Formirane tri parlamentarne radne grupe za depolitizaciju i unapređenje rada javnih preduzeća u BiH

by fer_urednik

Tri radne grupe parlamentaraca i parlamentarki na nivoima entiteta FBiH i RS, te Kantona Sarajevo, održali su prve sastanke na kojima se razgovaralo o problemima politizacije i nedostatka transparentnosti, odgovornosti za rezultate poslovanja i kontrole rada javnih preduzeća u BiH.

Centri civilnih inicijativa (CCI) inicirali su formiranje radnih grupa sa predstavnicima zakonodavnih tijela na nivoima Federacije BiH, Republike Srpske i Kantona Sarajevo. Na prvim sastancima radnih grupa koji su održani, CCI je predstavio rezultate provedenog istraživanja u oblasti transparentnosti, odgovornosti, kontrole poslovanja i politizacije javnih preduzeća u BiH. Predstavljeni su prvi jedinstveni registar javnih preduzeća u BiH koji sadrži osnovne podatke o 551 javnom preduzeću, registar rukovodećih kadrova u javnim preduzećima u prethodnoj deceniji poslovanja koji sadrži podatke o više od 3.700 imenovanja rukovodećih kadrova, analiza kontrole poslovanja kroz razmatranje izvještaja o radu i revizije poslovanja, kao i rezultati poslovanja javnih preduzeća za koje su prikupljeni podaci iz preko 6.200 obrađenih finansijskih izvještaja. Svi navedeni registri i podaci dostupni su javnosti, te objedinjeni i prikazani kroz jedinstvenu bazu podataka, na web stranici www.ferzaposljavanje.ba.

Članovi radne grupe za nivo Federacije BiH koji su prisustvovali prvom sastanku su: zastupnica Elma Đogić (Laburistička stranka), zastupnica Mara Đukić (DF), zastupnik Elvir Karajbić (SDP) i zastupnik Safer Demirović (A-SDA) ispred Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, kao i delegatkinja Mirela Trepanić – Grbešić (Naša stranka), delegatkinja Sandra Imširović (DF) i delegat Aner Žuljević (SDP) ispred Doma naroda Parlamenta Federacije BiH.

Članovi radne grupe za nivo Republike Srpske koji su prisustvovali prvom sastanku su: poslanica Gordana Vidović (PDP), poslanica Spomenka Stevanović (DEMOS), potpredsjednik NSRS Denis Šulić (SNSD) i poslanik Marinko Dragišić (US) ispred Narodne Skupštine Republike Srpske.

Članovi radne grupe za nivo Kantona Sarajevo koji su prisustvovali prvom sastanku su: zamjenica predsjedavajućeg Skupštine KS Danijela Kristić (NiP), zastupnica Segmedina Srna – Bajramović (SDP), zastupnica Vildana Bešlija (Naša stranka), zastupnik Damir Nikšić (samostalni zastupnik) i zastupnik Sead Milavica (DF).

Svi članovi i članice radnih grupa prepoznali su problem politizacije javnih preduzeća kao jedan od prioritetnih, čijem se rješavanju treba pristupiti odmah kroz imenovanje i zapošljavanje stručnih i kvalifikovanih pojedinaca na odgovorne pozicije, pozivanje na odgovornost za rezultate poslovanja uz značajniji angažman parlamenata na različitim nivoima, veću kontrolu poslovanja, te povećanje transparentnosti u radu javnih preduzeća. Takođe, podcrtan je značaj aktivne uloge medija kroz istraživački pristup problemu i organizacija civilnog društva u rješavanju problema.

Radne grupe će u narednom periodu raditi na unapređenjima legislative i praksi u poslovanju javnih preduzeća. Javna preduzeća su u vlasništvu građanki i građana i moraju raditi u njihovom, a ne stranačkom interesu. Poslovanje javnih preduzeća mora biti oslobođeno od političkog uticaja, efikasno, otvoreno za javnost i u cilju pružanja što kvalitetnijih usluga za građane i građanke.

Povezane vijesti