Autor: klix.ba | Foto: klix.ba/Shutterstock

Zašto će se cijena centralnog grijanja uvećati i za račune koje ćemo dobiti tokom ljeta?

by fer_urednik

Nakon najavljenog poskupljenja centralnog grijanja od 16,53 posto u Sarajevu, Javno preduzeće “Toplane” smo pitali zašto se svako povećanje cijene grijanja odnosi i na fiksni dio i na varijabilni dio, odnosno i na onaj koji naplaćuju van sezone.

Tarifnim sistemom KJKP “Toplane” Sarajevo je određeno da se ukupni troškovi proizvedene i isporučene toplotne energije, koji predstavljaju poslovne rashode uvećane za godišnje troškove nabavke stalnih sredstava davaoca usluge, dijele na dva dijela:

  • varijabilni dio troškova grijanja (obuhvata troškove energenata, koje čine: troškovi gasa, troškovi tečnih i čvrstih goriva, troškovi električne energije, troškovi vode,troškovi ostalih energenata),
  • fiksni dio troškova grijanja (obuhvata utrošene sirovine i materijal za investiciono i tekuće održavanje, troškove radne snage, troškove proizvodnih usluga, amortizaciju, očitanje mjerila toplotne energije i održavanje zajedničkih mjerila toplotne energije, nematerijalne i ostale troškove poslovanja, troškove za indirektno zagrijavanje, troškove nabavke novih stalnih sredstava).

“Pri određivanju cijene toplotne energije i iznosa naknada uzimaju se u obzir kalkulativni elementi za izračun, a na osnovu planiranih aktivnosti i s tim povezanih troškova utvrđenih od strane davaoca usluge. Metodologijom obračuna proizvedene i isporučene toplotne energije su utvrđeni elementi za obračun cijene toplotne energije, a godišnji planski troškovi (varijabilni i fiksni dio troškova grijanja) su osnov na bazi kojeg se vrši izračun visine tarifnih stavova iz Matrice tarifnih modela. Ukupna cijena toplotne energije sastoji se od cijene za jedinicu isporučene toplotne energije i cijene za jedinicu priključne snage”, kazali su iz Toplana za Klix.ba.

Navode kako u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima i Tarifnim sistemom, Vlada Kantona Sarajevo utvrđuje visinu tarifnih stavova, koja se temelji na nekoliko tarifnih stavova, na način da se obezbijede sredstva za obavljanje komunalne djelatnosti davaoca usluge.

“Dakle, primjenom odgovarajućeg tarifnog modela, kojim se definišu osnove za obračun, vrši se raspodjela ukupnih (godišnjih) troškova proizvodnje i isporuke toplotne energije prema tarifnim stavovima za pripadajuću tarifnu grupu, odnosno podgrupu iz Matrice tarifnih modela”, istakli su iz Toplana.

U skladu sa važećom odlukom Vlade Kantona Sarajevo o usvajanju Tarifnog sistema Toplana, za korisnike u objektima bez mjerenja:

  • obračun i fakturisanje priključne snage (40 posto ukupne cijene , fiksni troškovi) se vrši kroz 12 mjeseci a,
  • obračun i fakturisanje isporučene energije (varijabilni dio troškova, 60 posto od ukupne cijene) se vrši kroz sedam mjeseci sezone grijanja (januar, februar, mart, april, oktobar, novembar i decembar).

Povezane vijesti