Poslanici/e NSRS i CCI predstavili preporuke za depolitizaciju javnih preduzeća u RS-u

by fer_urednik

Danas je u Banjoj Luci održana konferencija za medije na temu depolitizacije i povećanja efikasnosti javnih preduzeća u Republici Srpskoj na kojoj su poslanici i poslanice Narodne skupštine Republike Srpske i CCI predstavili ključne preporuke za smanjenje uticaja politike na rad javnih preduzeća i efikasnije poslovanje.

Centri civilnih inicijativa (CCI) su u okviru projekta Fer zapošljavanje za odgovornost uradili opsežno istraživanje o poslovanju javnih preduzeća u Bosni i Hercegovini, uključujući i Republiku Srpsku za period od 2010. do 2019. godine.

Rezultati ovog istraživanja su pokazali da javna preduzeća ne posluju transparentno, da ne postoji odgovornost za rezultate poslovanja javnih preduzeća kao ni kontrola nadležnih institucija nad radom javnih preduzeća.  Dodatno, snažan uticaj politike na zapošljavanje rukovodećih kadrova u javnim preduzećima, tj. direktora i nadzornih odbora rezultira time da javna preduzeća najčešće djeluju u interesu političke stranke, umjesto u interesu društva i građana i građanki.

Emina Ćatić, projekt koordinatorica CCI-a

Samo na nivou Republike Srpske postoji 48 javnih preduzeća koja zapošljavaju najmanje 20 000 radnika, te koja imaju 1, 6 milijardi KM poslovnih prihoda godišnje i 3, 2 milijarde KM duga. Ovi podaci pokazuju da je sektor javnih preduzeća veoma velik i bitan, te da ima ogroman potencijal, ali također i da su neophodna unapređenja u poslovanju javnih preduzeća. – izjavila je Emina Ćatić, projekt koordinatorica CCI-a.

Zbog navedenog je formirana i radna grupa sa predstavnicima zakonodavne vlasti u Republici Srpskoj, odnosno sa poslanicima i poslanicama Narodne Skupštine Republike Srpske koju čine: poslanica Gordana Vidović (PDP), poslanica Ivanka Marković (SDS), poslanica Spomenka Stevanović (DEMOS), potpredsjednik NSRS-a Denis Šulić (SNSD) i poslanik Marinko Dragišić (US).

U okviru radne grupe definisane su četiri ključne oblasti za unapređenje legislative i praksi u poslovanju javnih preduzeća u BiH. Transparentnost u radu, odgovornost za rezultate poslovanja javnih preduzeća, kontrola nad radom javnih preduzeća i depolitizacija su prepoznate od strane predstavnika zakonodavne vlasti i CCI kao četiri prioriteta za rješavanje problema politizacije javnih preduzeća i nedovoljne efikasnosti u njihovom radu.

Gordana Vidović, poslanica NSRS

Jedna od preporuka je povećanje transparentnosti. Ono što možemo odmah da uradimo je da se uradi jedan jedinstven javno dostupan i ažuriran registar svih javnih preduzeća. Mnoga javna preduzeća uopšte nemaju ni svoju web stranicu, a to bi trebalo da bude obaveza javnih preduzeća. U okviru transparentnosti, treba dosljedno provoditi i poštovati odredbe Zakona o slobodi pristupa informacijama za sva javna preduzeća i ne ograničavati pristup informacijama. – izjavila je poslanica Gordana Vidović (PDP).

Marinko Dragišić je na konferenciji za medije predstavio preporuke iz oblasti odgovornosti javnih preduzeća.

Marinko Dragišić, poslanik NSRS

Uprava i nadzorni odbori javnih preduzeća trebaju imati jasan mandat i krajnju odgovornost za rezultate poslovanja. Neophodno je i zakonski unaprijediti i dosljedno primjenjivati odredbe obaveznog godišnjeg izvještavanja javnih preduzeća prema NSRS i Vladi RS. Također, izvještaji o poslovanju javnih preduzeća trebaju biti sa unificiranim sadržajem za sva preduzeća te sastavljeni na jasan i pregledan način.  Uz to, ovi izvještaji o poslovanju javnih preduzeća trebaju biti javno dostupni. – izjavio je poslanik Marinko Dragišić (US).

Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Denis Šulić se osvrnuo na nedostatak kontrole nadležnih institucija nad radom javnih preduzeća.

Denis Šulić, potpredsjednik NSRS

Kontrola rada javnih preduzeća je izuzetno važna. Vlada RS-a treba kontinuirano analizirati sektor javnih preduzeća na osnovu čega će utvrđivati prioritete za neophodne reforme. Potrebno je formirati posebno vladino tijelo za planiranje i praćenje učinka u sektoru javnih preduzeća. Vladino tijelo treba sačiniti zbirni način izvještavanja i godišnje objavljivati zbirni izvještaj o javnim preduzećima. Također, potrebno je uvesti obavezu razmatranja izvještaja o poslovanju svih javnih preduzeća od strane NSRS i Vlade RS barem jednom godišnje. Isto tako, javna preduzeća treba da podliježu godišnjoj nezavisnoj vanjskoj reviziji (Glavna služba za reviziju javnog sektora RS ili revizorske kuće). – izjavio je potpredsjednik NSRS, Denis Šulić (SNSD).

Poslanica Ivanka Marković je predstavila preporuke iz oblasti depolitizacije javnih preduzeća.

Ivanka Marković, poslanica NSRS

Javna preduzeća su u vlasništvu svih nas, a ne pojedinih političkih stranaka kao što to izgleda sada. Ono što bi trebalo uraditi u cilju depolitizacije javnih preduzeća jeste  sistematizacija radnih mjesta u svim javnim preduzećima na osnovu koje bi se revidirao broj zaposlenih kako bi odgovarao stvarnim potrebama i obimu posla. Također, neophodno je revidirati i unaprijediti konkursnu proceduru pri zapošljavanju u javna preduzeća i vršiti nova zapošljavanja na osnovu kvalifikacija, stručnosti i iskustva. U istom cilju, neophodno je i pri zapošljavanju članova i članica upravnih i nadzornih odbora objaviti na web stranici preduzeća biografije svih kandidata/kinja za članove/ice uprave i nadzornog odbora. – izjavila je poslanica Ivanka Marković (SDS).

Hasan Kamenjaković, koordinator za odnose sa javnostima i medijima CCI-a

U cilju dugoročnog rješavanja problema politizacije javnih preduzeća, CCI pozivaju parlamente na svim nivoima, da u što skorije vrijeme unaprijede legislativu koja uređuje ovu oblast, kako bi se zaustavio i spriječio uticaj političkih stranaka na javna preduzeća. Neophodno je da javna preduzeća budu depolitizirana, profesionalna i nezavisna u svom radu i procesu donošenja odluka, te da rukovodeći kadrovi i zaposlenici budu birani po kompetencijama a ne stranačkoj ili drugoj pripadnosti. Kontrola poslovanja javnih preduzeća mora postojati, kao i odgovornost za rezultate poslovanja kako bi sve građanke i građani BiH imali pristup kvalitetnijim javnim uslugama. – izjavio je Hasan Kamenjaković, koordinator za odnose sa javnostima i medijima CCI-a.

U narednom periodu, rezultati istraživanja CCI-a i preporuke radne grupe bit će predstavljeni na javnim događajima na kojima će se javnost i mediji moći detaljnije upoznati sa problemom politizacije javnih preduzeća. Plan je preporuke uputiti u parlamentarnu proceduru radi unapređenja zakonodavnog okvira i praksi u poslovanju javnih preduzeća.

Povezane vijesti