Autor: mp.ks.gov.ba | Foto: mp.ks.gov.ba

Ministar Delić: Nastavljamo jačanje interne finansijske kontrole u javnim preduzećima iz nadležnosti Ministarstva privrede

by fer_urednik

Formiranjem Odjeljenja za praćenje rada privrednih društava i javnih preduzeća iz resora Ministarstva privrede Kantona Sarajevo s učešćem državnog kapitala nastavljene su aktivnosti na uspostavljanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole ovih preduzeća.

Ministar privrede KS Adnan Delić podsjetio je da je ovo odjeljenje osnovano krajem prošle godine, a s radom počelo početkom 2022. godine s jednim od prioritetnih ciljeva koji podrazumijeva uspostavljanje Sistema upravljanja i kontrole finansija u pet javnih preduzeća iz resora privrede.

„Naše je opredjeljenje od početka transparentan i otvoren pristup prema javnosti i javnostima i svi koraci koje smo poduzeli i koje poduzimamo vode nas do krajnjeg cilja, a to je potpuno jasan i definisan pristup svim našim resorima pojedinačno. S tim ciljem smo formirali i ovo odjeljenje koje aktivno prati rad naših preduzeća, a na zadnjoj sjednici Vlade formiran je Stručni tim za analizu finansijskog stanja i usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija s relevantnim zakonima i drugim propisima i drugih otvorenih pitanja od značaja za kantonalna javna preduzeća iz resora Ministarstva privrede KS, što je korak naprijed u iznalaženju najboljih rješenja za unapređenje poslovanja kantonalnih javnih preduzeća iz našeg resora“, pojasnio je ministar Delić.

Prema njegovim riječima, Stručni tim radit će, između ostalog, na prepoznavanju i procjeni rizika značajnih pogrešnih prikazivanja finansijskih izvještaja, zbog prevare ili greške, oblikovanju i obavljanju kontrolnih postupaka kao reakciji na te rizike, pribavljanju dokaza koji su dovoljni i primjereni da osiguraju osnovu za izvještaj Stručnog tima i niz drugih aktivnosti koje sve zajedno vode jačanju solventnosti javnih preduzeća.

Ministar Delić je podsjetio i da je Ministarstvo privrede KS ranije formiralo registre poticaja koji se dodjeljuju u ovom ministarstvu, te da su u fazi formiranja i drugi registri kojima će se zaokružiti proces uspostavljanja transparentnog upravljanja budžetskim sredstvima i prirodnim resursima iz domena ovog resora.

Iz Ministarstva, također, podsjećaju da Sistem javnih internih kontrola (PIFC) predstavlja jedan od instrumenata procesa stabilizacije i pridruživanja BiH Europskoj uniji, obzirom da je naša zemlja, shodno članu 90., poglavlja 32. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s EU preuzela obavezu izrade i usvajanja odgovarajućih propisa, kroz razvijanje interne finansijske kontrole u javnom sektoru u skladu s međunarodno prihvaćenim standardima kontrole i revizije, te metodologijama i najboljom praksom EU.

„U oblasti finansijske saradnje Sporazumom je predviđeno da Bosna i Hercegovina može primiti finansijsku pomoć od Evropske unije u obliku grantova i zajmova, uključujući i zajmove Evropske investicione banke. Ova pomoć uslovljena je napretkom u zadovoljavanju političkih kriterija iz Kopenhagena, a posebno napretkom u ispunjavanju konkretnih prioriteta Evropskog partnerstva“, podsjetio je ministar Delić, dodajući da se uvođenjem ovih mehanizama u Ministarstvu privrede nastoje ispoštovati uvjeti Procesa stabilizacije i pridruživanja, posebno u pogledu obaveze Bosne i Hercegovine u provođenju demokratske, ekonomske i institucionalne reforme.

Povezane vijesti