Autor: Odgovorno.ba | Foto: narodnaskupstinars.net

Kada će Program rada NSRS biti usvojen i da li će razmatranje izvještaja o poslovanju javnih preduzeća biti uključeno?

by fer_urednik

Na Drugoj redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske razmatran je i Program rada Skupštine za 2023. godinu. Jedan od prijedloga bio je i da se da se u Program rada uvrsti razmatranje izvještaja o poslovanju javnih preduzeća.

U okviru sjednice, pojedini poslanici su se osvrnuli na ovu temu. Nebojša Vukanović je započeo tako što je predložio da se u budućem radu Narodne skupštine raspravlja o poslovanju javnih preduzeća Elektroprivrede RS, Puteva RS i Autoputeva RS. Nadovezujući se na Vukanovićev prijedlog, Milanko Mihaljica je sugerisao da se pored pomenutih preduzeća u Program rada NSRS uvrsti i razmatranje izvještaja o radu i poslovanju svih javnih preduzeća u Republici Srpskoj koja zapošljavaju veliki broj radnika i koja upravljaju značajnim javnim i prirodnim resursima.

Naime, redovnim razmatranjem izvještaja o poslovanju, otvara se prostor za poboljšanje stanja sektora javnih preduzeća. Izvještaji o poslovanju sadrže osnovne pokazatelje o radu javnih preduzeća i kao takvi bi trebali da budu početna tačka za analizu efikasnosti poslovanja i otvore prostor za dalju raspravu. Tek nakon sveobuhvatne analize na osnovu objektivnih pokazatelja je moguće izvršiti usvajanje ili neusvajanje izvještaja, a sve to u cilju omogućavanja preventivnog djelovanje protiv potencijalnih gubitaka, a u cilju osiguravanja boljih usluga svim građankama i građanima, kao krajnjih korisnika usluga javnih preduzeća.

Podsjećamo, Centri civilnih inicijativa (CCI) trenutno implementiraju projekat „Jačanje odgovornosti u upravljanju javnim preduzećima u BiH“, gdje su u okviru projekta uputili dopis svim klubovima poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske u vidu inicijative da u Program rada predlože uvrštavanje razmatranja izvještaja o poslovanju svih javnih preduzeća na nivou Republike Srpske. Cilj ove inicijative je unapređenje sistema kontrole i parlamentarnog nadzora u sektoru javnih preduzeća na nivou Republike Srpske kako bi se omogućilo transparentnije poslovanje, povećao stepen kontrole nad poslovanjem javnih preduzeća kao i stepen odgovornosti za rezultate poslovanja.

Povezane vijesti