Analiza legislativnog i institucionalnog okvira javnih preduzeća u BiH

by fer_urednik

Imajući u vidu značaj koji javna preduzeća kao privredna društva u kojima entiteti, Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, kantoni, gradovi ili općine imaju 50% ili više vlasništva, koja pri tome obavljaju djelatnosti od općeg/javnog društvenog interesa, imaju u Bosni i Hercegovini te izazove u kojima javna preduzeća danas postoje i posluju, a posebno sa aspekta njihove podložnosti korupciji, neprimjerenom uticaju politike na poslovanje i zapošljavanje u javnim preduzećima i nedostatku odgovornosti upravljačkih struktura u svakodnevnim aktivnostima urađena je Analiza legislativnog i institucionalnog okvira javnih preduzeća u BiH.

U analizi se daje pregled postojećeg legislativnog i institucionalnog okvira javnih preduzeća u BiH, njihove organizacione i upravljačke strukture, poslovanja, integriteta, te transparentnosti i upravljanja, a sve sa ciljem davanja doprinosa u uspostavljanju sistema upravljanja i poslovanja u javnim preduzećima koji će biti oslobođen političkog uticaja i djelovati u skladu sa najboljim praksama, najboljim interesima bosanskohercegovačke privrede, i, u konačnici, najboljim interesima samih građana/ki.

Cijelu analizu možete pročitati OVDJE.

Povezane vijesti