Autor: RTRS | Foto: Šume Republike Srpske

Uoči štrajka – Šume Republike Srpske: Niko nije rekao da neće biti povećanja plata

by fer_urednik

Iz Јavnog preduzeća Šume Republike Srpske saopšteno je da se najave štrajkova predstavnika sindikalnih organizacija mogu tumačiti kao pritisak, ali da nije jasno u koje svrhe, jer niko nije rekao da neće biti povećanja plata zaposlenima u ovom javnom preduzeću.

– Ističemo da niko u Јavnom preduzeću nije protiv povećanja plata, niti je bilo ko rekao da ga neće biti. Dogovoreno je da se prvo obezbijede dodatna sredstva, a to je, shodno zahtjevima predstavnika sindikalnih organizacija oko 12.400.000 KM, kako bi isplatili uvećane plate na godišnjem nivou – navodi se u saopštenju povodom najava štrajkova predstavnika sindikalnih organizacija koje djeluju u okviru ovog preduzeća.

Iz Šuma Republike Srpske podsjećaju da su u junu sa predstavnicima obje sindikalne organizacije održani sastanci na kojima su izneseni zahtjevi za izmjenu koeficijenata i povećanje cijene rada.

– Usaglašeno je da je neophodno izvršiti povećanje plata i dogovoreno da se prije toga moraju obezbijediti dodatna sredstva povećanjem cijene šumskih drvnih sortimenata, te da se nakon toga održi ponovo sastanak predstavnika sindikalnih organizacija i Uprave ovog preduzeća – navodi se u saopštenju.

Iz Šuma Republike Srpske ističu da je preduzeću potrebno dodatnih oko 12.400.000 KM na godišnjem nivou da bi se izvršilo povećanje cijene rada na tada traženi iznos od 160 KM.

– Trenutni iznos za plate zaposlenih je 82.891.334 KM bez toplog obroka, regresa i drugih davanja. Ako se u obzir uzme da je planirana dobit za ovu godinu 5,5 miliona KM, jasno je da će preduzeće bez dodatnih sredstava poslovati sa gubitkom – pojašnjava se u saopštenju.

Iz ovog javnog preduzeća podsjećaju da je Kolektivnim ugovorom za zaposlene u preduzeću “Šume Republike Srpske”, koji su potpisali predstavnici obje sindikalne organizacije, definisano da se cijena rada smanjuje do 20 odsto ukoliko dođe do gubitka u poslovanju, a to znači da se smanjuju plate radnicima.

– Јedan od problema je što se, zbog rasta cijena na tržištu svih energenata, ne mogu smanjiti rashodi preduzeća, nego je jedini način povećanje prihoda. Kako se po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata ostvaruje više od 90 odsto prihoda Јavnog preduzeća, korigovanje njihovih cijena je u ovom momentu jedino rješenje da bi imali sredstva za povećanje cijene rada, a samim tim i plata zaposlenih – navodi se u saopštenju.

Kako bi mogli ostvarivati prihode od prodaje šumskih drvnih sortimenata, kažu u ovom preduzeću, mora se neometano odvijati proces proizvodnje, a u vezi s tim i izvođači usluga radova u šumarstvu su tražili povećanje cijena njihovih usluga.

– U maju je pokrenuta inicijativa za povećanje cijena šumskih sortimenata, te očekujemo saglasnost Vlade Republike Srpske u vezi s tim – podsjeća se u saopštenju.

Iz Šuma Republike Srpske navode da je netačna i tvrdnja sindikata da su plate povećane samo za 10 KM, dodajući da je 1. januara cijena rada povećana sa 130 KM na 140 KM, što je u prosjeku od 40 KM do 150 KM ili više po zaposlenom, u zavisnosti od koeficijenta radnog mjesta.

U saopštenju se napominje da već sada neki od organizacionih dijelova imaju cijenu rada od 150 KM, ali zato što imaju ostvarene planove poslovanja i ovu cijenu rada su planirali proizvodno-finansijskim planovima za ovu godinu.

Sindikat šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske najavio je da će radnici šumskih gazdinstava u Republici Srpskoj sutra stupiti u štrajk upozorenja sa zahtjevom za hitno povećanje cijene rada sa 140 na 175 KM.

Odluku o stupanju u štrajk upozorenja donijela su šumska gazdinstva Vrbanja iz Kotor Varoša, Vučevica iz Čajniča, Klekovača Potoci iz Istočnog Drvara, Romanija sa Sokoca, Oštrelj-Drinić iz Drinića, Milići iz Milića, Birač iz Vlasenice, Visočnik iz Han Pijeska, te radnici zaposleni u Centru za gazdovanje kršom Trebinje i Šumska uprava Šekovići.

Povezane vijesti