U četvrtak (31.03.) na sjednici OV Vogošća Izvještaj o radu i finansijski izvještaj JP RTV Vogošća d.o.o. za 2021. godinu

by fer_urednik

Na 14. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Vogošća koja će se održati 31.03., pred vijećnicima i vijećnicama će se naći Izvještaj o radu i finansijski izvještaj JP RTV Vogošća d.o.o. za 2021. godinu koji glasati za njegovo usvajanje ili neusvajanje.

Nadzorni odbor RTV Vogošća je na svojoj sjednici od 14.03.2022. godine usvojio je Izvještaj o radu i finansijski izvještaj JP RTV Vogošća d.o.o. za 2021. godinu pri čemu je istaknuto da dinamika izvršenja plana koji je usvojilo Općinsko vijeće nije na nezadovoljavajućem nivou.

Od ključnih problema sa kojim se suočavaju navedeni su ljudski resursi, a situaciju sa kojom je RTV Vogošća završilo 2021. godinu smatraju alarmantom navodeći da raspolažu sa najmanjim brojem ljudi u proizvodnom segmentu koji ova TV kuća ima od početka njenog rada. Prema unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka planirano je 35 radnih mjesta, od čega je u 2021. bilo popunjeno 17 mjesta, a 2021. godina je završena sa ukupno 15 radnika zaposlenih na neodređeni period.

Ukupni prihodi RTV Vogošća u 2021. godini iznose 446.909 KM, što je nešto niže u odnosu na planiranih 471.000 KM prihoda.

Ukupni rashodi RTV Vogošća u 2021. godini iznose 420.168 KM, i oni su također niži u odnosu na planirane 471.000 KM rashoda. Najviše sredstava je otišlo na plate (330.129 KM), potom materijalne troškove (59.718 KM), a najmanje na kapitalna ulaganja (30.321 KM).

Podsjećamo, građani i građanke nemaju uvid u podatke o poslovanju javnog preduzeća RTV Vogošća putem zvanične stranice ovog javnog preduzeća, ali do njih mogu doći putem akata sa sjednica Općinskog vijeća Vogošća i detaljno pogledati Izvještaj o radu i finansijski izvještaj JP RTV Vogošća d.o.o. za 2021. godinu.

Povezane vijesti