Autor: oslobodjenje.ba | Foto: oslobodjenje.ba

Skuplja struja ugrozila bi privredu: Stručnjaci smatraju da je Vlada mogla postupiti drugačije

by fer_urednik

Svako dodatno povećanje cijene električne energije privrednim društvima rezultiralo bi poremećajima u proizvodnim procesima i smanjilo konkurentnost domaće privrede.

Vlada Federacije BiH je donijela Odluku kojom se proglašava stanje ugrožene sigurnosti snabdijevanja električnom energijom za 2024. usljed ekstremnog porasta cijena i nedovoljne ponude električne energije na tržištu. Cilj je “zaštititi kupce koji se električnom energijom snabdijevaju u okviru tržišnog snabdijevanja od ekstremnog povećanja cijena”. Vlada će propisati način i uslove za formiranje i kontrolu cijena snabdijevanja strujom.

DEFINICIJA POREMEĆAJA

”Bez primjene bilo kakvog vida ograničavanja cijena snabdijevanja električnom energijom, preko 96 posto trenutnih kupaca na koje su se primjenjivale dosadašnje odluke o ograničavanju cijena imalo bi povećanje cijene veće od 60 posto”, navedeno je na stranici Vlade.

Nihad Harbaš, stručnjak za energetsku tranziciju, smatra da je Odluka problematična iz više razloga.

– Prvi i osnovni je kršenje određenih ugovora, pogotovo Ugovora o uspostavi Energetske zajednice, jedinstvenom i slobodnom tržištu električne energije. Ona u biti sigurno ide ka tome da se ograniči povećanje cijena energije na 20 posto. Vlada je to mogla i trebala riješiti na drugi način, kroz javna preduzeća kojima je većinski vlasnik, odnosno elektroprivrede, kako bi se izbjegle tužbe i Energetske zajednice i drugih trgovaca, privatnih, koji djeluju na ovom tržištu. Ako govorimo o nekim poremećajima, trebalo je na bazi određenih kriterija jasno definisati šta su ti poremećaji, ali koliko znam, ne postoji niti studija niti analiza utjecaja na tržište određenih poremećaja, smatra Harbaš.

Dodaje da sa druge strane postoji i novi Zakon o električnoj energiji, kojim se propisuje da se može nadoknaditi šteta elektroprivrednim organizacijama ako se ukaže i dokaže da je ona nastala, ali ovim se ograničava i pravi šteta i slobodnim trgovcima i pitanje da li je i to predviđeno i da li postoje zakoni.

– U konačnici, možemo reći da se Odlukom traži određeni kompromis između elektroprivrednih organizacija, kako bi se poboljšalo njihovo poslovanje i privrede ili industrije koja, naravno, ne može prihvatiti velika poskupljenja, kaže Harbaš.

Nažalost, još govorimo o cijenama gasa, struje, a nikako o onome što može smanjiti svima troškove, kaže Harbaš

Smatra da se time zapravo produžavaju agonija i socijalni mir u BiH.

– Problem je u proizvodnji, u rudnicima, u operativnom smislu, u menadžmentu. Nažalost, na kraju se svede na najjednostavniju mjeru da se poveća cijena i na taj način vodi menadžment kompanije, a znamo da to vjerovatno može svako raditi, da menadžment cijena nije menadžment kompanije, smatra stručnjak za energetsku tranziciju Nihad Harbaš.

Odluka je, kaže, više usmjerena na tržišno snabdijevanje, dok domaćinstva ne bi trebala osjetiti veće efekte poskupljenja. Vanredni profesor dr. Ljiljan Veselinović sa Ekonomskog fakulteta UNSA pretpostavlja da se radi o eksternim pritiscima koji dovode do rasta cijena električne energije i očito problema nedovoljne ponude na tržištu po dosadašnjim cijenama.

– Iz objave informacije (bez da uđem dublje u analizu), nije mi jasno da li će se ova odluka koristiti da se zaštite potrošači (ako i jeste, opet ostaje pitanje ko će snositi troškove proizvodnje ili kupovine i prodaje električne energije), ili da se stvori fleksibilniji osnov za povećanje cijena u skladu sa tržišnim uslovima, naglašava prof. dr. Veselinović.

Dodaje da odluka Vlade FBiH ukazuje na ozbiljan izazov u osiguravanju dovoljnih količina električne energije po prihvatljivim cijenama.

NEMA OPRAVDANJA

Udruženje poslodavaca FBiH pozdravilo je činjenicu da je Vlada uvažila njihove argumente kako nema opravdanja za enormno povećanje cijena struje za 80 i više posto koje je tražio EPBiH. Smatraju je ispravnim načinom za zaustavljanje potpuno neosnovanih nakana EPBiH za enormno podizanje cijena električne energije.

– Svako dodatno povećanje cijene privrednim društvima rezultiralo bi poremećajima u proizvodnim procesima proizvođača, smanjilo konkurentnost domaće privrede i dodatno pogoršalo ionako nepovoljan poslovni ambijent u FBiH, poručio je Adnan Smailbegović, predsjednik UO UPFBiH.

 

Povezane vijesti