Autor: Tuzlainfo.com | Foto: Tuzlainfo.com

Održana 16. sjednica GV Tuzla: Usvojeni izvještaji o radu i poslovanju više javnih preduzeća i ustanova

by fer_urednik

Danas je održana 16. sjednica Gradskog vijeća Tuzla.

U prvom dijelu današnje sjednice Gradskog vijeća Tuzla, jednoglasno je data predhodna saglasnosti Nadzornom odboru JKP „Saobraćaj i komunikacije“ d.o.o. Tuzla za imenovanje direktora društva. Između ostalog, usvojena je Odluka o izmjenama granica katastarskih opština Bukinje, Husino i Plane u Gradu Tuzli, zatim Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača i davanju saglasnosti, za zaključenje ugovora o osnivanju prava građenja na nekretninama u vlasništvu Grada Tuzle, te Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Tuzle neposrednom pogodbom, radi izgradnje poslovnog objekta Lamela „B“ u ulici Turalibegova u Tuzli.

Gradsko vijeće Tuzla je u prvom dijelu sjednice usvojilo i nekoliko odluka, o davanju saglasnosti na zaključenje ugovora o zakupu poslovnih prostora.

Gradsko vijeće Tuzla, u poslijepodnevnom dijelu sjednice, usvojilo je izvještaje o radu i poslovanju za prošlu godinu, nekoliko javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač ili suosnivač Grad Tuzla, među kojima je i JP RTV7 Tuzla.

Usvojeni su i izvještaji o radu u prošloj godini javnih ustanova „Centar za socijalni rad“ i Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“.

Povezane vijesti