Autor: RTV NP

Novi Pazar: Veliki napredak u oblasti nadzora nad radom lokalnih javnih preduzeća

by fer_urednik

Danas je održan radni sastanak rukovodstva Grada Novog Pazara i predstavnika Relof2 programa, a na temu unaprjeđenja nadzora nad radom javnih preduzeća. Grad Novi Pazar je tokom posljednje tri godine postigao veliki napredak u oblasti nadzora nad lokalnim javnim preduzećima, a njegova javna preduzeća u primjeni principa korporativnog upravljanja-  pokazala je dijagnostička analiza koju je za potrebe ove lokalne samouprave izradio projekat Reforma lokalnih finansija u Srbiji RELOF2.

Grad Novi Pazar je tokom posljednje tri godine postigao veliki napredak u oblasti nadzora  nad lokalnim javnim preduzećima, a njegova javna preduzeća u primjeni principa korporativnog upravljanja.

Dijagnostička analiza je pokazala da su ključni faktori za izgradnju jedinstvenog sistema nadzora nad lokalnim javnim preduzećima: politička volja i spremnost na promjene.

Grad Novi Pazar je sproveo niz aktivnosti kako bi unaprijedio nadzor nad svojim preduzećima Pored toga, grad bilježi veliki skok u transparentnosti u odnosu na prethodne godine. Prema rezultatima istraživanja koje je sprovela organizacija ’’Transparentnost  Srbija’’ i rangiranja svih općina i gradova u Srbiji, Novi Pazar se našao u samom vrhu lokalnih samouprava u Srbiji u oblasti transparentnosti rada javnih preduzeća i ustanova.

Grad je pokazao izuzetan napredak i po pitanju cjelokupne transparentnosti svog rada gdje se našao na prvom mjestu u Srbiji.

Također, Grad Novi Pazar aktivno koristi alate za samoprocjenu nivoa korporativnog upravljanja, razvijene u okviru RELOF2 projekta, kako bi kontinuirano pratio napredak svojih preduzeća u primjeni principa korporativnog upravljanja.

RELOF2 izradio je dijagnostičke analize za 10 lokalnih samouprava koje su partneri projekta.  Ove analize sadrže ključne nalaze iz oblasti korporativnog upravljanja i nadzora nad javnim preduzećima, kao i preporuke za lokalne samouprave i lokalna preduzeća za dalja unaprjeđenja.

Inače, RELOF2 je četvorogodišnja inicijativa koju podržava Švicarski sekretarijat za ekonomske poslove sa ciljem da pomogne odabranim lokalnim samoupravama, njihovim javno komunalnim preduzećima i nadležnim ministarstvima u primjeni principa dobrog upravljanja.

RELOF2  i Ministarstvo privrede su u prethodnom periodu razvili informacioni sistem koji omogućava digitalizaciju procesa planiranja i izvještavanja rada javnih preduzeća. Riječ je o softveru koji podržava precizno planiranje i izvještavanje o izvršenju kako aktivnosti javnih preduzeća, tako i njihovih budžeta, kontrolu troškova poslovanja javnih preduzeća i poboljšanje vidljivosti i dostupnosti podataka.

Povezane vijesti