Konferencija: Mora postojati odgovornost za loše rezultate poslovanja javnih preduzeća

by fer_urednik

Centri civilnih inicijativa (CCI) su u Sarajevu održali konferenciju na temu „Odgovornost za rezultate poslovanja javnih preduzeća u FBiH“. Konferencija je okupila predstavnike zakonodavnih institucija, javnih preduzeća i organizacija civilnog društva s ciljem predstavljanja trenutnog stanja i praksi u poslovanju javnih preduzeća u FBiH. U sklopu konferencije, održane su dvije panel diskusije o mjerenju rezultata rada i monitoringu rada javnih preduzeća.

Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo, Elvedin Okerić, osvrnuo se na politički uticaj na rezultate poslovanja javnih preduzeća.

Nažalost, javna preduzeća su nekad kolateral politika. U Kantonu Sarajevo smo u prethodne tri godine imali tri vlade. Svaka smjena vlade pravi jednu štetu za javna preduzeća. Promjenom upravljačkih struktura dodatno se izgubi vrijeme, a onda ostane pet ili šest mjeseci da se pokažu rezultati tog preduzeća. – izjavio je Elvedin Okerić.

Izvršni direktor Centra za politike i upravljanje (CPU), Adis Muhović, navodi da su javna preduzeća u BiH mnogo manje efikasna od privatnih kompanija i da je njihov prihod značajno manji od njihovog duga koji prema podacima MMF-a kontinuirano raste od 2017. do 2020. godine i koji je porastao za 1,2 milijarde KM.

Neophodno je prvo vidjeti koja je uloga države i da li postoji pravo vlasništva na bilo koju od kompanija, a potom definisati jasne ciljeve za svaku kompaniju pojedinačno kako bi se uprava mogla držati odgovornom. Dodatno, neophodno je promijeniti izbor menadžmenta i način nagrađivanja, kako bi se mogli privući najbolji i najkompetentniji ljudi koji će rukovoditi javnim kompanijama. Sve to je neophodno primijeniti uz uspostavljanje kontrole na način da je država informisan i aktivan vlasnik, za razliku od trenutne situacije gdje postoje javna preduzeća gdje je država većinski vlasnik, ali bez ikakve kontrole. – izjavio je Adis Muhović.

Na konferenciji su o monitoringu rada javnih preduzeća iz ugla civilnog društva govorili i predstavnici Transparency Internationala BiH (TI BiH).

Transparency International dok prati rad javnih preduzeća i javne nabavke, fokusiran je i na pozivanje na odgovornost rukovodilaca, tako da pored toga što šaljemo zahtjeve za monitoringom pojedinačnih javnih nabavki, podnijeli smo nekoliko prijava protiv odgovornih lica u javnim preduzećima, međutim, još niko nije procesuiran i to ukazuje na izostanak odgovornosti lica koja donose loše rezultate preduzećima. – istaknula je Milena Mastalo, program menadžerica TI BiH.

Rezultati istraživanja CCI-ja pokazuju da su javna preduzeća nedovoljno transparentna, da rezultati njihovog rada nisu u prvom planu i da nedostaje institucionalna kontrola njihovog rada.

Javna preduzeća u BiH su primarno stranački plijen i poligon za koruptivno stranačko zapošljavanje, često pružaju loš kvalitet javnih usluga, te imaju nagomilane dugove koji iznose više milijardi KM. – zaključila je Emina Ćatić, projekt koordinatorica CCI-ja.

Iz CCI-ja navode da na stranici www.ferzaposljavanje.ba građani mogu pronaći registar svih javnih preduzeća u BiH, registar rukovodećih kadrova, registar razmatranih godišnjih izvještaja o radu i bazu podataka o rezultatima poslovanja javnih preduzeća sa analitičkim karticama po javnim preduzećima koje daju presjek stanja po javnim preduzećima i trendove u poslovanju u posljednjoj deceniji.

CCI u narednom periodu planira nastaviti aktivnosti na temu rada javnih preduzeća, primarno kroz zagovaranje preporuka za unapređenja poslovanja javnih preduzeća i stavljanje fokusa na odgovornost za rezultate rada.

Cijelu konferenciju „Odgovornost za rezultate poslovanja javnih preduzeća u FBiH“ možete pogledati na sljedećem linku: https://www.youtube.com/watch?v=Xrz8szaz5G8

Povezane vijesti