Javna preduzeća u Bijeljini imaju preko 75 miliona KM duga, potrebna veća kontrola njihovog rada

by fer_urednik

Danas je u Bijeljini održana konferencija „Rezultati poslovanja i politički uticaj na rad javnih preduzeća u Gradu Bijeljini“ koju su organizovali Centri civilnih inicijativa (CCI).

Javna preduzeća u Gradu Bijeljini zapošljavaju najmanje 590 radnika, raspolažu sa 21,2 miliona KM poslovnih prihoda godišnje i imaju 75,7 miliona KM duga. – rezultati su istraživanja CCI-a kojim je obuhvaćeno poslovanje javnih preduzeća u nadležnosti Grada Bijeljina u periodu od 2010. do 2019. godine.

Manjak transparentnosti, nedostatak kontrole i izostanak odgovornosti za rezultate poslovanja, kao i politizacija javnih preduzeća, bili su povod organizacije konferencije koja je okupila predstavnike/ce izvršne i zakonodavne vlasti, javnih preduzeća, eksperte u oblasti i medije. Na konferenciji se razgovaralo o rezultatima rada javnih preduzeća, razmatranju izvještaja o radu, imenovanjima rukovodećih kadrova i dostupnosti podataka o radu javnih preduzeća u Gradu Bijeljina.

Gradonačelnik Grada Bijeljina, Ljubiša Petrović, izrazio je spremnost da u narednom periodu aktivno pristupi aktuelnim problemima sa kojima se suočavaju javna preduzeća u nadležnosti Grada, a na konferenciji je govorio i o trenutnim aktivnostima koje se sprovode s ciljem unapređenja poslovanja i depolitizacije javnih preduzeća.

Ako nemamo zadovoljne korisnike, zadovoljne građane onda nešto pogrešno radimo. Kada govorimo u prethodnom šestomjesečnom periodu, mi smo u gradskoj upravi preduzeli inicijativu da se uvođenjem eksternih revizija i jedinice interne revizije uđe u trag poslovanju, narodnom novcu i da u skladu sa revizorskim izvještajem i analizom finansijskog poslovanja posegnemo i za krivičnim prijavama kada se ustanovi osnov sumnje da se nenamjenski trošio novac, da su se namještali tenderi i da imamo sistem sumnjivih javnih nabavki. Mi ćemo koristiti pravne lijekove i u narednom periodu i očekujemo rad drugih nadležnih institucija da takvo poslovanje i sankcionišu. Ono što nije dobro je kada imamo preduzeća koja su loše poslovala i rukovodstva koja su tu duži niz godina unazad, javlja se situacija da ta rukovodstva opet dođu sa izvještajem pred skupštinu grada te postoji prećutna podrška od odbornika da se usvoji takav jedan finansijski izvještaj, a ne poteže se pitanje odgovornosti. – izjavio je Ljubiša Petrović, gradonačelnik Grada Bijeljine.

Potpredsjednik Skupštine Grada Bijeljina, Mustafa Gradaščević, se osvrnuo na trenutno zakonodavstvo navodeći da je glavni problem u implementaciji zakonske regulative za koju smatra da i nije toliko loša.

Javna preduzeća su dužna da svake godine dostave Skupštini Grada Bijeljina svoje izvještaje o poslovanju i svoj plan aktivnosti za naredni period. Javna preduzeća na području Grada Bijeljina i javna preduzeća općenito ne posluju po tržišnim principima, tj. ona ne mogu biti konkuretna i poslovi kojima se bave nisu tržišno orijentisani. Ono čemu trebamo težiti je promjena zakonskih rješenja, uvođenje većeg nadzora kao i depolitizacija javnih preduzeća. – izjavio je Mustafa Gradaščević, potpredsjednik Skupštine Grada Bijeljina.

Rezultati istraživanja CCI-a su pokazali da snažan uticaj politike na zapošljavanje rukovodećih kadrova u javnim preduzećima, tj. direktora i nadzornih odbora rezultira time da javna preduzeća najčešće djeluju u interesu političke stranke, umjesto u interesu društva i građana i građanki, na šta se osvrnuo i ekonomski analitičar, Aleksa Milojević.

Javna preduzeća su javno dobro i po svom sadržaju moraju da rade za dobrobit građana, a to znači da usluga bude što jeftinija i kvalitetnija. Međutim, kod nas su javna preduzeća partijska svojina i rade u korist partija, ne u korist naroda. Dugovi javnih preduzeća u Bijeljini su tri puta veći od prihoda, a to znači da će to završiti porastom cijena usluga javnih preduzeća jer se dugovi moraju vratiti.  – izjavio je Aleksa Milojević, ekonomski analitičar.

CCI će u narednom periodu u saradnji sa zakonodavnim i izvršnim vlastima raditi na unapređenju zakonske regulative i praksi čime bi se povećala efikasnost javnih preduzeća i smanjio uticaj politike na javna preduzeća, a sve kako bi javna preduzeća u BiH pružala kvalitetne javne usluge građanima i doprinijela većem kvalitetu života građana.

Povezane vijesti