Digitalizacija nadzora nad javnim preduzećima u Srbiji

by fer_urednik

U Regionalnoj privrednoj komori Jablaničkog i Pčinjskog okruga, organizovana je konferencija na temu digitalizacije nadzora nad javnim preduzećima. Konferenecija je organizovana u okviru projekta Reforma lokalnih finansija 2 u Srbiji (RELOF2). Projekat Reforma lokalnih finansija 2 u Srbiji (RELOF2) je četvorogodišnja inicijativa koju podržava Švicarski sekretarijat za ekonomske poslove (SECO), sa ciljem da pomogne odabranim lokalnim samoupravama i nadležnim ministarstvima u primjeni principa dobrog upravljanja, unapređenju lokalnih javnih finansija i nadzora nad javnim preduzećima na lokalnom nivou.

Teoretski i praktični dio primjene ovog softvera je učesnicima predstavio Saša Jelić, RELOF2 ekspert.

RELOF2 i Ministarstvo privrede su u prethodnom periodu razvili informacioni sistem koji omogućava digitalizaciju nadzora nad javnim preduzećima u Srbiji.

Riječ je o softveru koji mijenja način na koji osnivači prate rad svojih javnih preduzeća, odnosno obezbjeđuje bolju i efikasniju kontrolu, smanjenje mogućnosti greške i osigurava tačnost podataka. Softver podržava precizno planiranje i izvještavanje o izvršenju kako aktivnosti javnih preduzeća, tako i njihovih budžeta, kontrolu troškova poslovanja javnih preduzeća i poboljšanje vidljivosti i dostupnosti podataka. Softver je besplatan za sve jedinice lokalne samouprave i sva lokalna i republička javna preduzeća.

Izvor: Tv4s.rs

Povezane vijesti