Autor: odgovorno.ba | Foto: narodnaskupstinars.net

CCI uputili inicijativu da se u Program rada NSRS uvrsti razmatranje izvještaja o poslovanju svih javnih preduzeća na nivou RS

by fer_urednik

U utorak, 14.03.2023. godine, održaće se Druga redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj će između ostalog biti razmatran i Program rada Skupštine za 2023. godinu.

Imajući u vidu da je trenutna praksa u Republici Srpskoj takva da samo Vlada Republike Srpske vrši razmatranje izvještaja o poslovanju javnih preduzeća na republičkom nivou, dok Narodna Skupština Republike Srpske razmatra samo izvještaje o poslovanju Radio televizije Republike Srpske, i to na način da ih samo prima k znanju, kao i da već duži niz godina ni Narodna Skupština Republike Srpske nije vršila razmatranje ovih izvještaja, dovodi se u pitanje efikasnost čitavog sistema.

U skladu sa tim, Centri civilnih inicijativa (CCI), koji trenutno implementiraju projekat „Jačanje odgovornosti u upravljanju javnim preduzećima u BiH“, uputili su dopis svim klubovima poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske u vidu inicijative da u Program rada predlože uvrštavanje razmatranja izvještaja o poslovanju svih javnih preduzeća na nivou Republike Srpske.

Podsjećamo, Centri civilnih inicijativa su ukazali na neophodnost jačanja sektora javnih preduzeća i identifikovali ključne oblasti za unapređenje njihovog rada. U skladu sa tim, cilj ove inicijative je unapređenje sistema kontrole i parlamentarnog nadzora u sektoru javnih preduzeća na nivou Republike Srpske kako bi se omogućilo transparentnije poslovanje, povećao stepen kontrole nad poslovanjem javnih preduzeća kao i stepen odgovornosti za rezultate poslovanja.

Povezane vijesti