Vlada TK razriješila dužnosti nekoliko direktora, imenovan i novi v.d. direktora Aerodroma Tuzla

by fer_urednik

Vlada TK je donijela Odluku kojom daje saglasnost na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ o imenovanju Halilčević Dževada iz Živinica za vršioca dužnosti direktora JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“.

Vlada je donijela Rješenje o razrješenju Šemsudina Hasanbegovića vršioca dužnosti direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, zaključno sa 31.03.2022. godine. Vlada je također imenovala Selmina Karića za vršioca dužnosti direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona do imenovanja direktora u skladu sa zakonom, a najduže šest mjeseci, počev od 01.04.2022. godine.

Vlada je donijela Odluku kojom se daje prethodna saglasnost Nadzornom odboru Javnog preduzeća “Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj za razrješenje vršilaca dužnosti članova Uprave, te Odluku o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP “Šume TK” d.d. Kladanj za imenovanje vršilaca dužnosti članova Uprave do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do šest mjeseci, počev od stupanja na snagu odluke o imenovanju vršilaca dužnosti.

Vlada je također imenovala privremene školske odbore JU OŠ „Podorašje“ Podorašje, Srebrenik i JU Mješovita srednja škola Teočak na period najduže do 90 dana.

Izvor: Tuzlanski.ba

Povezane vijesti