Autor: atvbl.rs | Foto: atvbl.rs

Višković: “Ne želimo da naša javna preduzeća budu sama sebi dovoljna. Hoćemo da od njih napravimo takva preduzeća od kojih će imati dobit svi građani Republike Srpske.”

by fer_urednik

Radovan Višković se u sinoćnjem gostovanju u emisiji “Imate riječ” osvrnuo na planirane reforme poslovanja javnih preduzeća. U nastavku prenosimo dio intervjua.

Ranije su najavljene reforme javnih preduzeća, u prvom redu “Eelktroprivrede” i “Željeznica Republike Srpske”, a predsjednik Republike Srpske Radovan Višković objasnio je šta to znači.

“Reforma i reorganizacija “Elektorivrede” i “Željeznica Republike Srpske” počeli smo prije par godina u dogovoru sa Svjetskom bankom. Tamo su bili angažovani eksperti ispred MMF-a i Svjetske banke koji su nama pomagali u tim reformskim aktivnostima. Poslije toga donijeli smo novi zakon o električnoj energiji u Srpskoj a iz njega je došlo do reorganizacije u “Elektorprivredi”. Razdvojeno je snabdijevanje i distribucija početkom ove godine. Imate sada distributrivna preduzeća koja se bave samo distribucijom električne energije, a snabdijevanje je sada na mješovitom holdingu ‘Elektroprivreda Republike Srpske”, pojasnio je Višković

On je dodao da je obaveza Vlade iz aranžmana sa Svejtskom bankom da se formira tijelo koje će vršiti nadzor rada javnih preduzeća.

“To je tijelo koje će će vršiti nadzor i poslovanja i finansija, i poslovnih aktivnosti naših javnih preduzeća a sve u cilju da se preduzeća učine što više profitabilnim. To tijelo će se baviti analizom i nadzorom rada javnih preduzeća a i ljudi koji ih vode. Baviće se finansijskim pokazateljima, operativnim planovima rada, učincima javnih preduzeća. To tijelo će zajedno sa menadžmentom da daje prijedloge kako neke stvari poboljšati, kako napraviti uštede. A sve sa ciljem da finansijski izvještaji budu što veći”, dodao je Višković.

Prema njegovim riječima, a po mišljenju Vlade, javna preduzeća nisu dala dovoljno svoj doprinos za budžet Srpske kroz dividende i ono što javna preduzeća treba da uplaćuju u budžet Republike Srpske. 

“Ne želimo da naša javna preduzeća budu sama sebi dovoljna. Hoćemo da od njih napravimo takva preduzeća od kojih će imati dobit svi građani Republike Srpske. Kad nešto uplatite u budžet kroz dividendu onda budžet može to da planira za socijalna davanja, povećanja plata, penzija i tako dalje”, naveo je Višković.

On smatra da će to tijelo biti osnovano u narednih sedam do deset dana kada će bit rađena izmjena sistematizacije u samom Sekreterijatu Vlade.

Višković je rekao da će svakako doći i do promjena direktora i nadzornih odbora nekih javnih preduzeća.

“Ako to Tijelo koje formiramo u izvještaju napiše da menadžement nije odgovorio zadatku onda siguro da će Vlada iskorisiti svoje zakonsko pravo da mijenja rukovodne strukture kako bi se ispoštovale odluke Vlade koje su vezane za zakonska rješenja i da budžet Srpske ima što veću korist od javnih preduzeća. Nije dovoljno da oni funkcionišu samo za sebe, za svoje zaposlene, za lična primanja i tako dalje. Želimo da ih napravimo još profitabilnijim kako bi svi građani imali korist”, poručio je Višković.

Povezane vijesti