USVOJEN IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU JP MEĐUNARODNI AERODROM SARAJEVO D.O.O. SARAJEVO ZA 2020. GODINU. 2020. godina kao najteža u aviotransportnom sektoru, završena bez otpuštanja radnika u JP Međunarodni aerodrom Sarajevo i sa minimalnim gubicima

by fer_urednik

Na 30. redovnoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, održanoj 09.03.2022. godine, usvojen je Izvještaj o poslovanju JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu. Ovo je ujedno i prvi izvještaj o radu javnog preduzeća koji se ove godine našao pred PD PFBiH.

Godišnji izvještaji o poslovanju javnih preduzeća su osnova za vršenje nadzora nad njihovim radom od strane nadležnih. Pokazatelji  o uspješnosti rada koje sadrže izvještaji trebalo bi da posluže za otvaranje diskusije o uspješnosti poslovanja konkretnog javnog preduzeća. U slučaju JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo ozbiljnija diskusija je izostala, uprkos pokazateljima da je 2020. godina bila jedna od najtežih za ovo javno preduzeće.

Nakon što je predsjedavajući otvorio ovu tačku dnevnog reda, zastupnicima se obratio direktor Aerodroma, Alan Bajić i predstavio glavne pokazatelje iz izvještaja.

Istaknuto je da je 2020. godina bila najteža u aviotransportnom sektoru. Podsjetio je da su imali drugi kvartal koji je bio poguban za Međunarodni aerodrom Sarajevo jer su bili potpuno zatvoreni za javni saobraćaj, civilni saobraćaj. Tokom četvrtog kvartala, dešavale su se velike restrikcije uzrokovane pojavom virusa Covid-19, što je drastično uticalo na poslovanje. Aviooperacije su smanjene za čak 57%, dok je broj putnika smanjen i do 78%.

Podsjetio je da su 2019. godine, koja je bila najbolja godina u sektoru aviotransporta, imali 1.148.000 putnika, a u 2020. to je spalo na nekih 249.000 putnika, što je čak niže i od prve godine poslije rata, kada su imali 278.000 putnika. Jedan od izazova za Upravu Međunarodnog aerodroma Sarajevo, bio je zadržati sve uposlenike, te su odmah u aprilu napravili Program ekonomskih mjera za ublažavanje posljedica i oporavak. Taj Program je obuhvatio i obavezu da reduciraju sve rashode, troškove, te su umanjili plate uposlenicima. Ono što je veoma bitno naglasiti je da nisu imali otpuštanja radnika.

Napravili su dobre poticajne šeme kako bi privukli stare aviokompanije iz 2019. godine kao i nove aviokompanije. Sve te poticajne šeme su uticale i na 2021. godinu da dobro posluju, naravno uz pomoć Parlamenta i Vlade FBiH, i dobrog razumijevanja resornog ministarstva. U 2020. godini su morali reducirati, zaustaviti ključne investicije vezano za projekat Dogradnja i modernizacija Terminala B i zgrade operativnog centra. Te ključne investicije su u jednom dijelu godine zaustavili, a onda su pokušali na neki način da razvuku dinamiku koja se prelila i u 2021. godinu. Pored investicija koje su zaustavili, ipak su realizovali dvije važne investicije koje se naslanjaju na ove ključne investicije, a to je izgradnja i puštanje u rad nove trafostanice i ekskluzivnog VIP salona. I na kraju istaknuo je da su svi doprinosi u 2020. i naknade izmireni. Oni su u 2020. godini bez obzira na sve probleme zbog pandemije izazvane pojavom virusa Covid-19, obavili svoju javnu funkciju. Svi letovi, i repatrijacijski i humanitarni i bolnički, sve je obavljeno.

Ovim je završeno izlaganje direktora. Nakon direktora dodatna pojašnjenja su dobijena od predstavnika Odbora za promet i komunikacije.

Odbor je na sjednici koja je održana 08.03.2022. godine pred sobom imao Izvještaj preduzeća Međunarodni aerodrom Sarajevo za 2020. godinu, te su  jednoglasno usvojili Zaključak da prihvataju izvještaj JP Međunarodni aerodrom Sarajevo za 2020. godinu, uz sugestiju da isti Izvještaj prihvati i Predstavnički dom Parlamenta FBiH. Tom prilikom je istaknuto:

„Postoje neki izvještaji koji u svom sastavu, u konačnici kažu da je poslovanje negativno, međutim, koji Vas zbog stava rukovodstva, na čelu sa direktorom, natjeraju da Vaše mišljenje bude krajnje pozitivno. Mi smo zaključili da je rukovodstvo JP Međunarodni aerodrom Sarajevo na čelu sa direktorom poduzelo sve neophodne mjere, i da je ispunio sve zadatke koji su pred njega bili postavljeni, preduzeo sve mjere da se ublaže gubici i iz tog razloga smo donijeli ovakav stav“.

Zatim je predsjedavajući otvorio raspravu. Učešće u diskusiji uzela su četiri zastupnika.

Zatupnik, Irfan Čengić, osvrnuo se na to da, Aerodrom Sarajevo nije samo sarajevski, on je čitave Federacije BiH i predstavlja kičmu našeg saobraćajnog i transportnog sistema. Istakao je da je Vlada FBiH nakon svih diskusija i zaključaka zaista podržala ovo javno preduzeće. Uz komentar da je ovo javno preduzeće uradilo, za  razliku od svih institucija i drugih preduzeća, najodgovorniju stvar u vrijeme pandemije.

„Smanjili su svoje troškove, radnici tog preduzeća su jedini radnici u javnom sektoru koji su imali smanjene plate. Državna služba nije imala smanjene plate, gubitaši nisu imali smanjene plate. Dakle oni kojima dajemo po 20-30 miliona svake godine iz federalnog budžeta, nisu marke smanjili plate. Niko u javnom sektoru, osim Aerodroma Sarajevo, i zaista zahvaljujem svim radnicima tog preduzeća što su podnijeli tu žrtvu. U skladu sa našim zaključkom, mi smo dobili izvještaj tog preduzeća za 2020. ako se ne varam, da je vraćen dio plata, ili sve plate tim radnicima.“- istakao je u svom obraćanju.

Samer Rešidat, zastupnik Demokratske fronte, naveo je da je potpuno razumljiv pad u poslovanju ovog javnog preduzeća zbog tadašnje situacije vezane za Covid-19 i više se bazirao na predviđanje budućih trendova nego što se zadržao na posmatranoj, 2020. godini.

„Aerodrom Sarajevo je u 2020. godini imao taj pad koji je bio sasvim normalan i logičan, obzirom koje su se stvari dešavale. Može se on papirološki gledati kao neki negativni izvještaj, ali moramo uzeti u obzir ono što dolazi iza te 2020. godine, a to je 2021. i 2022. godina koja se posmatra kroz kvartale, odnosno broj ljudi koji dolaze i prolaze kroz Aerodrom. 2019. godina, ako se ne varam, je rekordna, i ona je negdje oko 1.200.000. putnika bila, negdje cirka tako, a već u 2022. godini se očekuje broj koji će biti znatno veći. To govori da je menadžment Aerodroma, uspio da vrati aviokompanije koje su bile do sada na letovima na sarajevskom aerodromu, i da dovede nove, jer putnici moraju nečim da dolaze. Druga stvar, znamo i svjedoci smo da su velike aviokompanije ugašene ovom pandemijskom krizom, tako da je svakako broj putnika koji dolaze na druge svjetske aerodrome znatno manji, i taj oporavak ide i planira se da će biti vraćen na njihovu najbolju godinu poslovanja tek u 2023. i 2024., a mi već imamo naznake da naravno, ako ne bude omikrona, delte, nekih drugih stvari koje nisu vezane uz Covid, da će Aerodrom Sarajevo srušiti rekord iz 2019. godine. Sam podatak da su planirani troškovi smanjeni za 23 ili 25% u odnosu na one planirane, koji su, iako je bila pandemijska kriza, iako je bilo to sve šta jeste, govori da je menadžment Aerodroma i ljudi na Aerodromu uradili veliki posao. Trebamo imati više osjećaja prema turizmu, ne samo Aerodromu, već svim drugim segmentima turizma koji će biti prvi koji će vratiti ekonomiju Federacije i Bosne i Hercegovine na noge. To je ono što nas može vratiti u normalne tokove, naravno Aerodrom, Ceste, Željeznice, infrastruktura i sve ostalo što omogućava veći broj dolazaka i veći broj turista.“

Zatim se javio Damir Mašić zastupnik ispred SDP-a i tom prilikom istakao JP Aerodrom kao dobar primjer postupanja jednog javnog preduzeća tokom krizne situacije.

„Zamislite da su se sva javna preduzeća u većinskom vlasništvu Federacije BiH ponašala, posljednjih godina, da ne kažem decenija, kao što se u vrijeme krize ponašalo JP Aerodrom Sarajevo. U najmanju ruku, mi bi danas imali Aluminij d.d. Mostar.“

Zatim je objasnio zašto je ovo rekao:  „Svaka čast Upravi prethodnoj i sadašnjoj Aerodroma, ali je posao izvršne vlasti da kontroliše i usmjerava rad tih preduzeća, da se radilo kako je trebalo da se radi, ovakvih i sličnih primjera, čak i onih koji ne bi htjeli to da rade, morali bi raditi i spasili bi ko zna koliko radnih mjesta. Svi ćemo ovo podržati zato što su ljudi istinski pokazali da se vrijedi boriti za nešto i da vrijede da dobiju našu podršku i da čuju sve ove pohvale koje su čuli danas. Ja dugo vremena nisam čuo nepodijeljeno mišljenje o poslovanju i radu javnog preduzeća i vi ste jedan, da ne kažem jedini primjer, koji su generalno u vlasništvu FBiH bez obzira radilo se o javnim preduzećima, ustanovama, institucijama, kojima se možemo svi pohvaliti, ali ponavljam to nije bio rezultat rada nas, već rezultat rada vas. Da se ubuduće ne bi dešavalo da pojedinačni incidentni slučajevi budu poput vašeg, da se spašavaju na ovaj način preduzeća, moramo se i mi kao Parlament, ali i posebno Vlada FBiH kao titular i upravljač kapitala, više potruditi da ovakvih pozitivnih primjera bude još više.“

Zatim se obratio predsjednik kluba SDA, Adnan Efendić. U ime kluba pohvalio je Izvještaj, iako je 2020. bila negativna, a naročito, prema njegovim riječima,  konstruktivnu diskusiju opozicije koja zna prepoznati kada je u pitanju kvalitet u radu.

Izvještaj o poslovanju JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu je usvojen sa 82 glasa za, 2 suzdržana i bez glasova protiv.

Povezane vijesti