Autor: Radiosarajevo.ba | Foto: Dž. K. / Radiosarajevo.ba

Ured za reviziju institucija u FBiH insistira na zaštiti nezavisnosti: Ugrožen je kredibilitet

by fer_urednik

Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH oglasio se danas saopćenjem za javnost povodom objavljivanja spiskovova javnih preduzeća i institucija FBiH koje su date u nadležnost i upravljanje određenim političkim strankama, a na kojem se našao i ovaj ured kao nezavisna institucija.

U vezi s tim, iz Ureda za reviziju javnost podsjećaju da je kao vrhovna revizijska institucija Federacije Bosne i Hercegovine, osnovan Zakonom i dužan da radi u skladu s Međunarodnim standardima za vrhovne revizijske institucije, te pozivaju nadležne da zaštite nezavisnost te institucije.

“Davanjem Ureda ‘u nadležnost’ određenoj političkoj stranci na najeklatantniji način zanemaren je Zakon o reviziji i principi Međunarodnog okvira profesionalnih objava koje donosi Međunarodna organizacija vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI), te je ugrožen dugogodišnji kredibilitet ove nezavisne institucije“, navodi se u saopćenju.

Kako se nadalje navodi, “Ured za reviziju nije i ne smije biti dio dogovora koji se tiče podjele institucija političkim strankama”.

Iz Ureda, istovremeno, podsjećaju da je u Zakonu o reviziji institucija u FBiH precizirano kako je Ured za reviziju nepolitičan i ne smije podržavati ili biti u vezi s bilo kojom političkom strankom; te da je u vršenju svojih dužnosti i nadležnosti, u skladu sa ovim Zakonom, nezavisan i ne podliježe upravljanju ili kontroli bilo koje druge osobe ili institucije, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno; kao i da će zaposleni biti nepristrasni.

“Sve ove odredbe imaju cilj da očuvaju nezavisnost Ureda za reviziju i da onemoguće stavljanje Ureda pod direktni uticaj politike. Međunarodni okvir profesionalnih objava INTOSAI-ja je set međunarodno priznatih profesionalnih principa i standarda koji podržavaju učinkovito djelovanje vrhovnih revizijskih institucija u javnom interesu i koji podstiču kredibilitet i relevantnost državne revizije“, navodi se.

Iz Ureda, također, podsjećaju da, u skladu sa Limskom deklaracijom, “vrhovne revizijske institucije mogu ispunjavati svoje zadatke objektivno i učinkovito samo ako su nezavisne od subjekta revizije i ako su zaštićene od vanjskog uticaja, i trebaju imati potrebnu funkcionalnu i organizacijsku nezavisnost za ispunjavanje njihovih zadataka”.

“Prema Meksičkoj deklaraciji, revizijske institucije ne podliježu usmjeravanju ili miješanju zakonodavne ili izvršne vlasti u odabir predmeta revizije, planiranje, programiranje, provođenje, izvještavanje i praćenje rezultata revizija i organizovanja i upravljanja radom Ureda”, dpdaje se u saopćenju.

Nadalje se navodi da je u posljednjem Izvještaju o profesionalnoj ocjeni rada vrhovnih revizijskih institucija u BiH koju je provela SIGMA konstatovano je da “uredi za reviziju razvijaju svoje prakse u skladu sa očekivanjima unutar Okvira profesionalnih objava kako bi se izgradile nezavisne i kredibilne institucije koje obavljaju revizorski rad koji je, u objektivnom smislu, visokog kvaliteta. Uredi za reviziju su uložili dosta truda da sačine svoje revizijske prakse, uključujući izradu i primjenu pouzdanih, dobro postavljenih priručnika i metodologija za reviziju i vodiča za kontrolu kvaliteta. Ako posmatramo region, oni su lideri u izradi i provođenju revizija koje su usklađene sa standardima usvojenim u IFPP.”

“Uredu je Zakonom o reviziji osigurana finansijska, operativna i funkcionalna nezavisnost u skladu sa INTOSAI-jevim Okvirom profesionalnih objava. Ostaje da se u skladu s tim Okvirom Ured uvrsti u Ustav, kako bi se u potpunosti ispunili međunarodni zahtjevi i UN-ova Rezolucija. Nezavisna, efektivna i kredibilna vrhovna revizijska institucija ključna je komponenta demokratskog sistema u kojem odgovornost, transparentnost i integritet predstavljaju neodvojivi dio stabilne demokratije. Umjesto da idemo naprijed i gradimo stabilnu demokratiju, politička dodjela Ureda je korak unazad u jačanju nezavisnih institucija i rušenje jednog od stubova demokratije”, pojašnjava se u saopćenju.

U tom kotekstu, Ured za reviziju institucija poziva Parlament FBiH kao najviše zakonodavno tijelo i međunarodnu zajednicu da aktivno djeluju kako Ured za reviziju ne bi pao pod politički uticaj i kako bi nastavio profesionalno i objektivno raditi u skladu sa Zakonom i Međunarodnim revizijskim standardima.

Povezane vijesti