Pred kraj 2021. godine, Predstavnički dom PFBiH usvojio Izvještaj Željeznica FBiH za 2019.godinu

by fer_urednik

Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je na 28. redovnoj sjednici usvojio godišnji Izvještaj o poslovanju JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu.

Podsjećamo, Izvještaj o poslovanju JP Željeznice FBiH je prvobitno trebao biti razmatran u julu 2021. godine, međutim, Predstavnički dom PFBiH ga je skinuo sa dnevnog reda jer isti nije bio dostavljen na svim službenim jezicima BiH. Nakon što su Željeznice FBiH dostavile Izvještaj o poslovanju na svim jezicima, stečeni su uvjeti da se on ponovno nađe na dnevnom redu PD PFBiH, što je i učinjeno u decembru 2021. godine. Bez obzira na prolongiranje razmatranja izvještaja na period od skoro 6 mjeseci, sistem planiranja i izvještavanja o poslovanju javnih preduzeća je zasigurno manjkav kada se o poslovanju jednog javnog preduzeća u 2019. godini razgovara krajem 2021. godine. Na samoj sjednici PD PFBiH, bez previše rasprave, Izvještaj o poslovanju Željeznica je ocijenjen uspješnim, te su zastupnici i zastupnice glasali za njegovo usvajanje.

Šta kaže Izvještaj o poslovanju za 2019. godinu?

U Izvještaju o poslovanju Željeznica je navedeno da su u 2019. godini Željeznice FBiH su ostvarile ukupni prihod u iznosu od 120 711 808 KM i veći je za 329 297 KM, odnosno 0,3% u poređenju sa ostvarenim prihodom u istom periodu 2018. godine, dok je u odnosu na plan veći za 1,8%. Ukupni rashodi iznose 128 601 200 KM i manji su za 2 692 280 KM ili za 2,1% u odnosu na isti period prethodne godine. Navedeno je i da troškovi zaposlenih iznose 69 839  418 KM i manji su za 1,5%, ali je u sklopu ovih troškova navedeno da su naknade za topli obrok veće za 1,6% u odnosu na 2018. godinu jer je Odlukom Predsjednika Uprave-Generalnog direktora od februara 2019. naknada za ishranu u toku radnog dana iznosi 8,89 KM.

Po osnovu poreza i doprinosa u 2019. godini prema Javnim fondovima uplaćeno je 30,6 miliona KM čime je nastavljen trend smanjenja glavnog duga prema Poreskoj upravi FBiH. Obaveze prema Upravi za indirektno uplaćene su u iznosu od 2,5 miliona KM tako da društvo nema neizmirenih obaveza prema UIO BiH.

Na smoj sjednici PD PFBiH prisustvovao je generalni direktor Željeznica FBiH Enis Džafić koji je ukratko predstavio Izvještaj o poslovanju Željeznica FBiH. Bez prevelikog uključivanja zastupnika i zastupnica Izvještaj o poslovanju je usvojen za 57 glasova za njegovo usvajanje i 13 suzdržanih. Nijedan zastupnik nije bio protiv usvajanja Izvještaja o poslovanju.

Zastupnica Miomirka Melank je istaknula kako Vlada nedovoljno ulaže u željeznički transport. Navela je da smatra da se Željeznice FBiH trebaju podržati te je podsjetila da se vozovima godišnje preveze preko 9 miliona tona robe, poredeći to sa cestovnim i kamionskim transportom gdje se godišnje preveze oko 4,5 miliona tona robe.

Na istoj sjednici je usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, Izvještaj o radu FERK-a za 2020. godinu i Budžet FERK-a za 2022. godinu.

Cijelu sjednicu možete pogledati ovdje: https://www.youtube.com/watch?v=LgDI07-aUuM 

Povezane vijesti