Ponovno se osniva javno preduzeće TVSA

by fer_urednik

Skupština Kantona Sarajevo je na I nastavku 46. Radne sjednice usvojila Prijedlog Odluke o osnivanju Javnog preduzeća “Televizija Kantona Sarajevo” d.o.o. Sarajevo. Kao opravdanje osnivanja javnog preduzeća navodi se propis da su sva privredna društva, uključujući i ona sa učešćem državnog kapitala u vlasničkoj strukturi, dužna oblik, firmu, osnovni kapital i statut društva uskladiti sa ovim Zakonom o privrednim društvima. Zbog obima izmjena, koje se naročito odnose na rad organa upravljanja preduzećem, kao i zbog činjenice da Javno preduzeće iz nadležnosti Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo, u odnosu na osnovni tekst ima veliki broj izmjena, ukazala se potreba da Ministarstvo sačini novu Odluku kojom bi se ispoštovale zakonske odredbe, a istovremeno omogućilo lakše praćenje rada ovog Javnog preduzeća.

Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo nije imao primjedbi na dostavljeni tekst prijedloga Odluke o osnivanju Javnog preduzeća “Televizija Kantona Sarajevo” d.o.o. Sarajevo, po pitanju njegove usklađenosti sa odredbama ustava i drugih pozitivno-pravnih propisa koji ureduju predmetnu oblast.

Sekretar Ministarstva, Indira Šulović, je napomenula da je JP TVSA osnovano Odlukom Skupštine na sjednici 02.04.1998. godine, te da je ova odluka višekratno mijenjana i dopunjavana, te je napomenula da su ove Odluke stavljene van snage Odlukom o usklađivanju statusa JP TVSA sa Zakonom o javnim preduzećima u FBiH od 10.11.2005. godine, koja je opet višekratno mijenjana.

Ovaj veliki broj izmjena i dopuna koje su zahvatile više od 50% osnovnog teksta odluke je prema pravilima za izradu propisa uvjetovao potrebu donošenja nove Odluke o osnivanju JP TVSA Sarajevo d.o.o. Sarajevo kao novog akta u okviru kojeg su ugrađene odredbe Zakona o javnim preduzećima i Zakona o privrednim društvima. – rekla je Indira Šarović.

Zastupnica Jasmina Biščević – Tokić je ukazala na to da je u predmetu je navedeno da ovom odlukom Kanton Sarajevo osniva JP TVSA d.o.o. Sarajevo, te postavila pitanje kako se može tom odlukom osnovati preduzeće koje je već osnovano i posluje sa istim nazivom i oblikom preduzeća kao i sa istim osnivačem.

Na koji se način pravni subjektivitet mijenja. Dakle, koji je sada status imala TVSA, a koji će sada imati? Koliko možemo vidjeti iz prijedloga odluke predviđeno je da sada TVSA bude d.o.o. , a do sada je imala drugi pravni subjektivitet pa me zanima koji je to? – pitao je zastupnik Haris Zahiragić.

Elvedin Okerić je rekao da će detaljnije odgovore zastupnici dobiti pismenim putem.

Zastupnica Jasmina Biščević – Tokić je navela da preduzeće ima statut, koji je usklađen i sa zakonom tako da se nije trebalo ni usklađivati.

Nije bilo osnova za dostavljeni prijedlog odluke, niti obrazloženje da se usklađuje sa članom 325. Zakona o privrednim društvima, te razloga za donošenje istog i ponovo je spominjala član 372. Zakona o privrednim društvima čime je propisano ovo za usklađivanje. – rekla je Biščević-Tokić problematizirajući šta se ustvari usklađuje i zašto se osniva firma koja već postoji u KS, da li će se mijenjati statut iako je već usklađen i da li se ide u smislu privatizacije.

Nakon zaključene rasprave Odluka je usvojena sa 20 glasova za, 5 protiv i 1 suzdržanim glasom.

Odluku sa sjednice možete pročitati OVDJE.

Povezane vijesti