Autor: Odgovorno | Foto: mpiuzzh.gov.ba

CCI održali sastanak sa Ministarstvom pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke

by fer_urednik

Na inicijativu Centara civilnih inicijativa (CCI), održan je  radni sastanak sa ministrom pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke, Vjekoslavom Lasićem, zajedno sa saradnicima, kako bi se razgovaralo na temu upućene Inicijative za donošenje Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije na razini Županije Zapadnohercegovačke.

Cilj Inicijative jeste da se ukaže na potrebu davanja većeg značaja prevenciji i suzbijanju korupcije, posebno u sektoru javnih preduzeća, čime bi se onemogućile zloupotrebe položaja javnih funkcija. Ogleda se u stvaranju zakonodavnog okvira koji bi služio kao alat za borbu protiv koruptivnih djelovanja a koji bi dalje omogućio jačanje sistema za borbu protiv korupcije unutar županijskih tijela vlasti.

Naime, Inicijative za donošenje Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije su upućene prema svim kantonalnim ministarstvima koja su nadležna za pravosuđe , sa izuzetkom Kantona Sarajevo gdje ovaj zakon već postoji. Donošenje navedenog zakona doprinijelo bi dodatnom povećanju kontrole i sprečavanju mogućih zloupotreba od strane pojedinaca.

CCI trenutno održava sastanke i sa ostalim kantonalnim ministarstvima kojima su dostavljene Inicijative.

Povezane vijesti