Na sjednici Predstavničkog doma PFBiH izvještaj o najgoroj godini poslovanja Međunarodnog aerodroma Sarajevo

by fer_urednik

Na idućoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BIH  bit će razmatran Izvještaj o poslovanju JP „Međunarodni aerodrom“ Sarajevo d.o.o. za 2020. godinu.

Ovo javno preduzeće je u 2019. godini imalo dobit 16.712.518 KM, međutim 2020.-tu godinu preduzeće je završilo sa gubitkom od 10.192.398 KM.

  1. godina je najgora godina u historiji poslovanja preduzeća, dok je 2019. godina bila rekordna godina u pogledu ostvarenog finansijskog rezultata.

Ukupne obaveze preduzeća su sa 18.914.480 KM u 2019. godini, skočile na 24.543.210 KM u 2020. godini.

Poslovni prihodi su sa 55.734.435 KM u 2019. godini, pali na 17.958.496 KM u 2020. godini, ali su se smanjili i poslovni rashodi sa 37.458.734 KM na 28.900.844 KM.

Rezultati poslovanja ovog javnog preduzeća su nastali kao posljedica suočavanja sa globalnom zdravstvenom i ekonomskom krizom izazvanom pandemijom koronavirusa COVID-19, a upravo će ova godina poslovanja biti predmetom razmatranja na sjednici Predstavničkog doma PFBiH naredne sedmice.

Povezane vijesti