Mladi za Njemačku – penzioneri za direktore: Izmijenili Statut “POKOP”-a da bi mogli imenovati direktora starijeg od 65 godina!

by fer_urednik

Za direktore u Kantonalnom javnom preduzeću “POKOP” ubuduće će se moći imenovati osobe starije od 65 godina. Ovo je omogućeno izmjenama Statuta KJKP “POKOP” koje su usvojene 13. jula 2020. godine.

Skupština KJKP “POKOP” donijela je sredinom jula Odluku o izmjeni Statuta KJKP “POKOP” kojom se pored tehničkih stvari mijenja i jedna suštinska odredba u Statutu “POKOP”-a.

“Član 49. Statuta, zamjenjuje se u stavu (1) i to na način da se briše se tačka h)”, piše u Odluci o izmjeni Statuta “POKOP”-a.

Ova tačka u članu 49., a koja je izbrisana, definisala je da “za člana Uprave ne može biti imenovana osoba starija od 65 godina na dan imenovanja“.

Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH definisno je da je uslov za odlazak u starosnu penziju 65 godina života i minimalno 15 godina staža osiguranja odnosno, 20 godina penzijskog staža.

Izmjenama Statuta “POKOP”-a vlast u Kantonu Sarajevo umjesto da pruži podršku mladim i obrazovanim ljudima, koji bježe iz BiH zbog katastrofalnog političkog i ekonomskom stanja, odlučila je da podrži imenovanje penzionera na direktorske pozicije.

Kako nezvanično saznajemo, izmjene su izvršene jer je trenutni direktor “POKOP”-a Goran Cerić napunio 65 godina i ne bi mogao obnoviti mandat zbog statutarnog ograničenja.

Ovo nije prvi put da se akti u Kantonu Sarajevo mijenjaju i da se uslovi za imenovanja prilagođavaju podobnim kandidatima za direktore. PRESS je nedavno pisao o izmjenama Statuta KJKP “PARK”, odnosno izmjenama na osnovu kojih su stvoreni uslovi da se tri DF-ova kandidata imenuju za direktore.

Da bi Adnan Ćustović i Goran Mačkić iz Demokratske fronte (DF) mogli biti imenovani za izvršne direktore u KJKP “PARK” bilo je potrebno izmijeniti Statut “PARK-a”. Ćustović i Mačkić nisu ispunjavali dva uslova za imenovanje na pozicije izvršnih direktora, tj. nisu imali završen fakultet biotehničkog smjera i nisu imali radno iskustvo na rukovodećim pozicijama u struci. Slična situacija je i s direktorom PARK-a Edinom Abdurahmanovićem, također iz DF-a, koji nije imao pet godina radnog iskustva u struci, a niti je prošao odgovarajuća usavršavanja.

Problem s kojim su se našli kandidati koje je DF odlučio imenovati za izvršne direktore u javnom preduzeću riješen je jednostavno: iz Statuta PARK-a izbrisane su sve odredbe koje su predstavljale prepreku za njihovo imenovanje.

Na posljednjoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo zastupnik Aljoša Čampara pitao je i da li je tačno da se po ovoj matrici radi i na izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj sistematizaciji u KJKP „Rad“, a sve sa ciljem ponovnog dovođenja kompromitovanog Senada Hasanspahića zvanog Cvrle za direktora.

“Pravilnik se navodno prilagođava u dijelu potrebne školske spreme, jer podsjetit ćemo da je naprasno imenovanje Hasanspahića već jednom, protivno aktima preduzeća, pokušano i trajalo je 48 sati. Da li Vi ministrice Glamoč tražite za rukovodioce, prije svega stručne osobe koje će biti na čelu ovog preduzeća, sa menadžerskim kvalitetima ili želite udovoljiti željama političkih lidera stranaka ispred kojih imenovani dolaze?”, rekao je Čampara.

Izvor: Pressmedia.ba

Povezane vijesti