KS – U javnim preduzećima je najviše nevjerodostojnih diploma: KJKP Rad i KJKP Gras prvi na listi

by fer_urednik

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo je sproveo postupak provjere diploma zaposlenih u javnom sektoru Kantona Sarajevo. Metodom provjere diploma obuhvaćeno je 22.831 zaposlenih lica u javnom sektoru Kantona Sarajevo.

U toku provođenja navedenih aktivnosti, Ured je do dana sačinjavanja ove analize za ukupno 79 lica uputio krivične prijave ili informacije Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo, zbog postojanja osnova sumnje da su ova lica počinila krivično djelo „Krivotvorenje isprave“ na način što su prilikom zapošljavanja predala diplome za koje je naknadnim provjerama utvrđenoj da nisu vjerodostojne.

Najveći broj nevjerodostojnih diploma je u javnim predzećima

Najveći broj diploma koje nisu vjerodostojne otpada na javna preduzeća. Naime, od 79 diploma koje su utvđene nevjerodostojnim, njih 67 se odnosi na lica koja su zaposlena u javnim preduzećima.

Javna preduzeća KJKP „Rad“ i KJKP „Gradski saobraćaj“ prednjače na listi prema broju zaposlenih lica bez vjerodostojne diplome, a iza njih slijede KJKP „Vodovod i kanalizacija“, KJP „Sarajevo-šume“ te KJKP „Pokop“.

JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo dala najviše potvrda o nevejrodostojnim diplomama

Od 79 zaposlenih lica u javnom sektoru Kantona Sarajevo čije diplome nisu vjerodostojne, 76 diploma se odnosi na lica sa srednjom stručnom spremom (SSS) a tri diplome se odnose na lica sa visokom stručnom spremom (VSS). JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo je izdala najveći broj potvrda o nevjerodostojnim diplomama, čak njih 38.

Provođenje revizije diploma zaposlenih u javnom sektoru je aktivnost od visokog javnog interesa i veoma važan korak šireg društvenog značaja, posebno u smislu jačanja integriteta javnog sektora i vraćanja povjerenja građana u državne institucije. U ovom procesu Ured je značajno angažovao svoje kapacitete i resurse, te će, uprkos opstrukcijama i pritiscima, nastaviti provoditi ove aktivnosti nesmanjenom dinamikom. –navodi se u analizi Ureda za borbu protiv korupcije.

Izvor: Analiza antikorupcijskog okruženja u JS KS 2021

Povezane vijesti