Autor: Capital.ba | Foto: Capital.ba

IRB stopirala povećanje naknada Nadzornom odboru „Pošta“

by fer_urednik

Naknade članovima Nadzornog odbora „Pošta Srpske“ neće biti povećane za 100 KM, kako su to planirali u ovom javnom preduzeću, nakon što je Investiciono – razvojna banka (IRB) RS, kao najveći akcionar, glasala protiv takvog prijedloga.

Prijedlog odluke o povećanju naknada članovima NO našao se na dnevnom redu posljednje Skupštine akcionara, a njime je bilo predviđeno da se ona poveća sa 400 na 500 KM mjesečno.

Predlažući to povećanje u „Poštama“ su se pozvali na zaključak Vlade RS iz 2011. godine kojim je predviđeno da maksimalna naknada za rad članova NO može biti 500 KM.

Međutim, taj prijedlog nije naišao na podršku glavnog akcionara.

Predstavnica IRB-a Dijana Obradović je na sjednici rekla da je njima dostavljen prijedlog odluke kojim je predviđeno povećanje naknada za rad članovima Nadzornog odbora sa 400 KM na 500 KM, bez bilo kakvih obrazloženja, osim navođenja člana 5. zaključka Vlade RS.

„Ovim članom je propisano da visina naknade članovima upravnih i nadzornih odbora u javnim ustanovama i preduzećima, agencijama i vanbudžetskim fondovima ne može biti veća od 500 KM, ali ne i da mora biti u tom iznosu. Osim toga, banka je principjelno stava da se naknade članovima organa koji su u mandatu ne mogu povećavati, što je odbijala i kod nekih drugih javnih preduzeća, te je preporuka glasati ’protiv’“, navela je ona.

Nadzorni odbor „Pošta Srpske“ našao se u fokusu javnosti prošle godine kada ga je Skupština akcionara razriješila zbog toga što nije prihvatio plan uprave da ovo preduzeće zaduži za devet miliona KM kako bi kupili objekat u vlasništvu Slavka Roguljića.

Tada je imenovan privremeni Nadzorni odbor u kojem su Jelena Vidović, kćerka ministarke finansija Zore Vidović, Boris Dmitrašinović, Neven Stanić, Marko Mihajlović i Dragana Dubajić.

Polovinom 2021. oni su imenovani za članove NO na mandat od četiri godine, s tim što je umjesto Jelene Vidović u NO imenovan Aleksandar Vrhovac.

Povezane vijesti