Autor: nezavisne.com | Foto: Pixnio

Da li će više od 20 javnih preduzeća postati akcionarska društva?

by fer_urednik

U Srbiji će 23 javna preduzeća, među kojima su Srbijagas, Jugoimport SDPR, Službeni glasnik, Pošta Srbije, promijeniti pravnu formu i postaće akcionarska društa ili društva sa ograničenom odgovornošću.

To je predviđeno novim Prijedlogom zakona o upravljanju privrednim društvima u vlasništvu države, koji je prošle nedjelje usvojila Vlada Srbije, prenosi “Beta” pozivajući se na “N1”.

Iako se u prijedlogu zakona ne navodi o kojim javnim preduzećima je riječ, pretragom podataka u evidenciji Agencije za privredne registre može se zaključiti da je riječ o 23 javna preduzeća među kojima su i Javno preduzeće za skloništa Beograd, Javno stambeno preduzeće Priština, JP Nacionalni park Šar planina – Štrpce, Javno vodoprivredno preduzeće Srbijavode Beograd, JP za podzemnu eksploataciju uglja Resavica, Skijališta Srbije, Zavod za udžbenike, JP Nuklearni objekti Srbije – Vinča, JP Emisiona tehnika i veze Beograd i JP za razvoj i unapređivanje informisanja putem elektronskih medija na srpskom jeziku u AP Kosovo i Metohija “Mreža-Most” Beograd.

Javno preduzeće postaće društvo kapitala. Društvo kapitala je, kako se navodi u obrazloženju zakona, privredno društvo sa pravnom formom akcionarskog društva ili društva s ograničenom odgovornošću u kojem Republika Srbija ima svojstvo člana, odnosno akcionara sa više od 50 odsto osnovnog kapitala društva, kao i privredno društvo u kojima država Srbija ima kontrolno vlasništvo po drugom osnovu.

Prema raspoloživim podacima elektronske evidencija Agencije za privredne registre “na dan 9. maj” 2023. godine država Srbija ima u svom portfelju 305 privrednih subjekata. Od toga je 266 aktivnih privrednih subjekata od kojih je 22 u procesu privatizacije, zatim dva u likvidaciji i 37 u stečaju.

Kada je riječ o organizacionoj formi tih preduzeća, navodi se da ima ukupno 184 društva sa ograničenom odgovornošću, 91 akcionarsko društvo, 23 javna preduzeća i sedam ostalih. Prilikom promjene pravne forme, kako je predloženo, osnovni kapital javnog preduzeća se konvertuje u akcije, odnosno udjele u zavisnosti od forme privrednog društva.

“Prilikom promjene pravne forme zadržava se pravni subjektivitet i poslovni identitet javnog preduzeća, bez likvidacije, bez prestanka poslovanja i bez prekida pravnog kontinuiteta, zadržavajući svoj identitet u pravnom i poslovnom smislu. Vlada donosi akt o kriterijumima za izbor pravne forme društva kapitala u koju će se javno preduzeće transformisati”, navodi se u Prijedlogu zakona.

Ova preduzeća su dužna da Ministarstvu privrede dostave spisak nepokretne imovine nad kojom imaju pravo svojine, odnosno pravo korišćenja, najkasnije u roku od tri godine od dana početka primjene ovog zakona. “Vlada, na predlog Ministarstva privrede, odlučuje o nepokretnoj imovini na kojoj društva kapitala imaju pravo korišćenja, u skladu sa zakonom, a koja će biti preneta u vlasništvo društva kapitala, nakon čega će društvo kapitala izvršiti upis prava svojine”, navodi se u Prijedlogu zakona.

Vlada će, na prijedlog Ministarstva, najkasnije godinu dana od dana početka primjene ovog zakona, donijeti potrebne akte za promjenu pravne forme javnih preduzeća u formu akcionarskog društva ili društva s ograničenom odgovornošću. Prijedlog zakona predviđa, kako se navodi, uređivanje pitanja korporativnog upravljanja u skladu sa najboljom međunarodnom praksom i stručno usavršavanje predstavnika države u Skupštini društva kapitala, lica koje obavlja funkciju direktora i lica u nadzornom odboru, prenosi “Beta”.

Stručno usavršavanje se obavlja prema Programu stručnog usavršavanja iz oblasti korporativnog upravljanja koji donosi ministar privrede, a sastoji od edukativnog dijela za polaganje ispita, koji uključuje predavanja u oblasti korporativnog upravljanja i pisanog ispita radi provjere znanja iz oblasti korporativnog upravljanja. Provjeru znanja iz oblasti korporativnog upravljanja i polaganje ispita, organizuje i sprovodi Privredna komora Srbije.

Povezane vijesti