Autor: odgovorno.ba | Foto: Creativo centar

Da li bi uvođenje vremenskog okvira za donošenje planova poslovanja pozitivno uticalo na rad javnih preduzeća?

by fer_urednik

U Bosni i Hercegovini posluje preko 550 javnih preduzeća na svim nivoima u kojima radi više od 80.000 zaposlenih. Njihovi poslovni prihodi iznose više od 6,7 milijardi KM godišnje, a ukupne obaveze premašuju 9,3 milijardi KM, što pokazuje da upravljaju značajnim novčanim sredstvima. Međutim, javna preduzeća u BiH su najčešće neefikasna i posluju sa velikim gubicima. Potrebu za poboljšanjem stanja prepoznali su i u Centrima Civilnih Inicijativa (CCI), koji su proveli istraživanje, uz uključivanje i predstavnika vlasti, kako bi detektovali prostor i način za unapređenje.

Prostor za poboljšanje

Ono što je prepoznato kao jedan od značajnijih alata za poboljšanje rada javnih preduzeća jeste propisivanje vremenskog okvira za donošenje planova poslovanja, kako bi se onemogućilo da se proces planiranja odugovlači, što u konačnici negativno utiče na djelovanje preduzeća, dugoročnu održivost i kvalitet života građana kao krajnih korisnika. U skladu sa tim, CCI su navedene preporuke uputili nadležnim institucijama u formi inicijative za donošenje Odluke kojom će se propisati vremenski okvir za donošenje planova poslovanja javnih preduzeća.

Dosadašnja praksa

Način na koji se planovi razvijaju, dostavljaju i sprovode može imati značajan uticaj na efikasnost i transparentnost javnih preduzeća. Pored toga što je propisano da plan poslovanja mora biti jasan, precizan i kompletan jer pruža odgovore na ključna pitanja u vezi sa samim planiranim aktivnostima, tržištem, te pozicijom preduzeća, u cilju njegovog adekvatnog provođenja, moraju se propisati i rokovi u kojima će se planovi poslovanja izrađivati i usvajati. Ovakvom praksom se omogućavaju situacije da javna preduzeća svoje planove poslovanja usvajaju kasno, često u toku tekuće godine, što je dovodi do toga da se postavlja pitanje same svrhe donošenja plana poslovanja, ukoliko on neće biti osnov za aktivnosti u narednom periodu.

Prednosti postojanja vremenskog okvira za donošenje planova o poslovanju javnih preduzeća

Propisivanje vremenskog okvira u kojem planovi poslovanja javnih preduzeća moraju biti izrađeni i doneseni omogućit će blagovremenu realizaciju planiranih aktivnosti, kao i pravovremeno reagovanje na probleme u poslovanju. Pored toga, nadležni organi bi imali uvid u planove poslovanja, te bi se potrebne korekcije istih mogle napraviti prije početka poslovne godine. S obzirom na to da je u pitanju javni novac te da javna preduzeća značajno utiču na poboljšanje kvaliteta života građana zabrinjavajuće je da ne postoji održivi sistem koji će osigurati kontinuirano poboljšanje stanja, ali i određeni stepen kontrole navedenih procesa. Dodatni nadzor koji se predlaže uticao bi na funkcioniranje sektora javnih preduzeća čineći ga učinkovitijim, odgovornijim i osjetljivijim na potrebe građana i služio bi kao dodatni sloj zaštite građana i građanki,  koji su krajnji korisnici usluga javnih preduzeća.

Kaznene odredbe za nepoštivanje rokova

Pored vremenskog okvira za donošenje planova poslovanja javnih preduzeća, Inicijativom se predlaže da se u okviru Odluke propišu određene kaznene odredbe za nepoštivanje rokova za izradu i usvajanje planova poslovanja. Propisivanjem rokova i njihovim poštivanjem od strane svih učesnika u procesu planiranja, prekinut će se dosadašnja praksa da se planovi poslovanja za tekuću godinu usvajaju na polovini te iste godine. S druge strane, povećat će se odgovornost svih učesnika jer će oni odgovarati za svoje postupke ukoliko budu kočili proces.

Očekivanja

Prihvatanjem inicijative predstavnici vlasti će pokazati jasno opredjeljenje za unapređenje i razvoj sistema rada javnih preduzeća, čime bi se značajno unaprijedila kontrola, transparentnost, efikasnost i odgovornost za poslovanje javnih preduzeća te samim tim poboljšao kvalitet usluga za građane i građanke.

 

Povezane vijesti